Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yhteystiedot

Vaatimukset toimittajille

ISS huomioi kaikissa toimittajavalinnoissa vastuullisuusnäkökohdat ja on sitoutunut käyttämään vain toimittajia jotka täyttävät ISS:n laatu- ja vastuullisuusvaatimukset

ISS:n toimittajien tulee:

 • Noudattaa Suomen lakia
 • Kuulua Tilaajavastuun Luotettava kumppani –palveluun
 • Täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit
 • Lukea ja hyväksyä seuraavat dokumentit:
  • ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
  • ISS Yleiset sopimusehdot
  • ISS Toimittajan turvallisuusohje
  • ISS Toimittajan salassapitositoumus
 • Lisäksi toimittajan tulee vuosittain vastata HSEQ-kyselyyn ja

ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
ISS Yleiset sopimusehdot
ISS Toimittajan turvallisuusohje
ISS Toimittajan salassapitositoumus
HESQ-kysely ISS:n toimittajille
ISS:n laskutusohje
ISS:n ehtojen hyväksyminen
Perehdytyskortti ISS alihankkijat

Vaatimukset toimittajille