Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Olemme sitoutuneet etenemään kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa kansainvälistä yhteisöä. Tavoitteemme on johtaa toimialaamme esimerkillä ja pyrkiä aina vaikuttamaan positiivisesti markkinaan, jolla toimimme. Pyrimme aina noudattamaan eettistä lähestymistapaa ihmisiin, koko maapalloon sekä liiketoimintaan ja edistämme näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Tavoite 5

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen

ISS tukee monimuotoisuutta ja kannustaa siihen. Suomessa lähes 60 prosenttia ISS:läisistä on naisia. Koko ISS-konsernissa pyritään jatkuvasti lisäämään naisten osuutta johtavissa tehtävissä sekä johtamiseen ja tutkintoon tähtäävissä ohjelmissa monimuotoisuus- ja osallistamisstrategian avulla. Sisäisissä koulutusohjelmissamme huomioidaan häirinnän ja syrjinnän vastaiset käytännöt.

Tavoite 8

Ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistäminen

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara. Panostamme ammattilaisimme ja heidän kehittämiseensä kaikilla organisaatiomme tasoilla. Ehkäisemme tapaturmia ja kuolemantapauksia, varmistamme reilun palkan ja kiellämme pakko- ja lapsityön sekä ihmiskaupan.
Tätä kaikkea valvotaan tiukasti muun muassa sisäisillä auditoinneilla.

Tavoite 10

Eriarvoisuuden vähentäminen

Yhtenä maailman suurimpana yksityisenä työnantajana takaamme yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöillemme. Arvostamme monimuotoisuutta sen kaikissa merkityksissä, mukaan lukien etninen tausta, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuneisuus, uskonnollinen vakaumus, kieli, kulttuuri ja koulutustausta. Tarjoamme työntekijöille mahdollisuuden kehittää osaamistaan koulutusohjelmien kautta, mikä lisää heidän työ- ja uramahdollisuuksiaan.

SDG 12

Kestävien kulutus- ja tuotantomallien varmistaminen

Cleaning Excellence -ohjelmamme ja ympäristöystävällisten innovaatiohankkeidemme avulla pyrimme vähentämään kemikaalien kulutusta ja työskentelemään strategisten toimittajien kanssa kehittääksemme ja testataksemme uusia työkaluja, teknologioita ja prosesseja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Panostamme ympäristöystävällisiin innovaatioratkaisuihin, kuten Diverseyn kattava SURE-siivoustuotteet, jotka ovat 100-prosenttisesti biohajoavia.

Tavoite 13

Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjuminen

ISS on sitoutunut pienentämään omaa ja asiakkaidensa ympäristövaikutuksia
aina kun se on mahdollista. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa sekä heidän tiloissaan että niiden ulkopuolella ja toimimme strategisina neuvonantajina auttaessamme asiakkaitamme hallitsemaan hiilijalanjälkeä. ISS-konserni tavoittelee hiilineutraaliutta globaalisti vuoteen 2040 mennessä.

Tavoite 16

Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon edistäminen

Pyrimme kitkemään kaikenlaisen syrjinnän ja epäeettisen käytöksen ISS:n toimintaohjeiden ja maailmanlaajuisten henkilöstöstandardien mukaisesti. Nämä käytännöt ovat perusta myös koulutusohjelmillemme, mukaan lukien kattava perehdytysohjelma, jonka aikana kaikki uudet työntekijät opastetaan työskentelytapoihimme ja arvoihimme. Korruptio ja lahjonta ovat laittomia ja vastoin arvojamme. Meillä on Speak Up -järjestelmä, jonka avulla työntekijät voivat ilmaista huolensa näistä asioista nimettömästi.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman