YRITYSVASTUU

Raportit, käytännöt ja julkaisut

ISS-konsernin hallitus on määritellyt hallintotapaohjeistukset, jotka on otettu käyttöön kaikissa konserniin kuuluvissa maissa.

Me ISS:llä olemme ylpeitä toimistamme yritysvastuun alueella. Raportoimme vuosittain toiminnasta keskeisten vastuullisuusteemojemme mukaisesti sekä kestävän kehityksen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiston GRI-standardit huomioiden. 

Yritysvastuuraporttimme on laadittu GRI-standardien peruslaajuuden (Core) mukaisesti. Raportin sisällön vertailu GRI-standardeihin on esitetty raportin GRI-osiossa. Raportissa esitetyt tiedot perustuvat ISS:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestelmien lukuihin. Raportti kattaa talous-, henkilöstö- ja ympäristölukujen osalta kaikki ISS-konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa. Raportti sisältää GRI-tietojen lisäksi myös ISS:n omia tunnuslukuja. 

Noudatamme lisäksi SA8000-standardin mukaisia työ- ja ihmisoikeusperiaatteita. SA8000 mahdollistaa kansainvälisten työstandardien soveltamisen työntekijöiden suojelemiseksi. 

Raportti toimii myös yritysten sosiaalisen vastuun lakisääteisenä raporttina. 

Raportointi täyttää lisäksi UNGC:n tiedottamista (Communicate on Progress, CoP) koskevat velvoitteet.  
FI_2020_CR_Report_cover

iss suomen yritysvastuuraportti

Me luomme kestävää hyvinvointia

Pidämme huolen liiketoimintamme vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja siten merkittävä toimija koko yhteiskuntamme kannalta.

Lue lisää

Tutustu raportteihimme

Avoimuus on avain kohti korkeita standardejamme. Raportoimme vuosittain edistyksestämme hyvinä yrityskansalaisina. Olemme arkistoineet tänne konsernimme raportit viime vuosilta.

Lue julkaisujamme

UK Modern Slavery Act

Haluamme varmistaa, ettei ihmiskauppaa tai orjuutta esiinny liiketoimintamme tai hankintaketjumme missään vaiheessa. Tämä on kirjattu myös toimintaohjeeseemme (Code of Conduct), yritysvastuuraportoinnin ohjeistoomme, hankintaketjua koskevaan ohjeistoon sekä Global People Standardiin. Global People Standards määrittelee muun muassa ennen rekrytointia suoritettavat tarkastukset, pakkotyön ja lapsityön nollatoleranssin sekä oikeuden yksityiseen. 

Teemme sisäisiä tarkastuksia varmistaaksemme, että oikeaoppisen riskienhallinnan. Tiedämme, että joissakin toimitusketjumme osissa ISS-konsernia kohtaava lapsi- tai orjatyön riski on suurempi. Siksi olemme ottaneet käyttöön uuden toimitusketjuohjeiston ja ISS Procure PASSin. 

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa