YRITYSVASTUU

Raportit, käytännöt ja julkaisut

ISS-konsernin hallitus on määritellyt hallintotapaohjeistukset, jotka on otettu käyttöön kaikissa konserniin kuuluvissa maissa.

FI_Yritysvastuuraportti_2021

iss suomen yritysvastuuraportti

Me luomme kestävää hyvinvointia

Pidämme huolen liiketoimintamme vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja siten merkittävä toimija koko yhteiskuntamme kannalta.

Lue lisää

Tutustu raportteihimme

Avoimuus on avain kohti korkeita standardejamme. Raportoimme vuosittain edistyksestämme hyvinä yrityskansalaisina. Olemme arkistoineet tänne konsernimme raportit viime vuosilta.

Lue julkaisujamme

UK Modern Slavery Act

Haluamme varmistaa, ettei ihmiskauppaa tai orjuutta esiinny liiketoimintamme tai hankintaketjumme missään vaiheessa. Tämä on kirjattu myös toimintaohjeeseemme (Code of Conduct), yritysvastuuraportoinnin ohjeistoomme, hankintaketjua koskevaan ohjeistoon sekä Global People Standardiin. Global People Standards määrittelee muun muassa ennen rekrytointia suoritettavat tarkastukset, pakkotyön ja lapsityön nollatoleranssin sekä oikeuden yksityisyyteen. 

Teemme sisäisiä tarkastuksia varmistaaksemme, että hallitsemme oikeaoppisen riskienhallinnan. Tiedämme, että joissakin toimitusketjumme osissa ISS-konsernia kohtaava lapsi- tai orjatyön riski on suurempi. Siksi olemme ottaneet käyttöön uuden toimitusketjuohjeiston ja ISS Procure PASSin. 

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa