HANKINTA JA TOIMITTAJASUHTEET

Laadukasta ja standardeihin perustuvaa kumppanuutta

Brändin suojaaminen ja riskienhallinta on yksi ISS:n keskeisiä arvolupauksia. ISS:llä on toimittajastrategia ja täysin integroitu globaali toimitusketju, jotka noudattavat hyvää hallinnointikäytäntöä. Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen ohjaa meitä myös hankinnoissa ja toimittajasuhteissa.

For suppliers_Graded

CASE

Huolehdimme asiakkaiden turvallisuudesta koronavirus-pandemian aikana: suojavarusteiden toimitukset

Kriisitilanteessa organisaatiot osoittavat arvonsa hyvin selkeästi ja hyvin nopeasti. Heti koronaviruspandemian alusta asti ISS:n hankintatiimi auttoi useita asiakkaitamme pitämään liiketoimintansa turvallisesti käynnissä toimittamalla vaadittavat suojavarusteet.

Lue lisää
Disinfection Services

Toimittajat

Tärkeää tietoa toimittajille

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissään vastuullisuusnäkökohdat. Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu, logistiset kanavat sekä turvallisuusnäkökohdat.

ISS:n toimittajien tulee: 1) noudattaa Suomen lakia, 2) kuulua Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palveluun, 3) täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit ja 4) hyväksyä ja sitoutua noudattamaan seuraavia dokumentteja:

ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
ISS Yleiset sopimusehdot
ISS Yhteistyökumppanin turvallisuusohje
ISS Yhteistyökumppanin salassapitositoumus

Klikkaamalla alla olevaa painiketta pääset tutustumaan yllä listattuihin dokumentteihin ja hyväksymään ne sekä vastaamaan HSEQ-kyselyyn (Health, Safety, Environment, Quality). Samasta paikasta löydät myös laskutusohjeemme.

Tutustu dokumentteihin

HANKINTA JA TOIMITTAJASUHTEET

Varmistamme vahvan ja läpinäkyvän toimitusketjun

Toimimme hyvinä yrityskansalaisena kaikissa yhteisöissä, joihin vaikutamme, ja odotamme toimittajiltamme samaa. Tavoitteenamme on läpinäkyvä toimitusketju ja korkeimpien eettisten standardien noudattaminen ISS:n toimintaohjeiden mukaisesti.

ISS ProcurePASS   

ISS ProcurePASS on yhtenäinen, läpinäkyvä ratkaisu toimittajien määräystenmukaisuuden varmentamiseen ja hyväksyntään kaikissa niissä maissa, joissa ISS toimii. ProcurePASS on verkkopohjainen toimitusketjun riskienhallinta-alusta. Se on vastaus niin asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin saada tietoa toimitusketjusta kuin arvokkaiden toimittajasuhteidemme, niiden määräystenmukaisuuden ja laatustandardien kehittämiseen.   

ISS:n toimintaohje, Supplier Code of Conduct

Lataa ISS:n toimintaohje.

Lataa tästä

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa