JOHTO

ISS A/S:n hallitus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat työnantajien edustajia lukuun ottamatta riippumattomia.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta arvioi ulkoista talousraportointia ja keskeisiä kirjanpitokäytäntöjä, -ennusteita ja -arvioita sekä arvioi ja valvoo konsernin riskienhallintaa, sisäistä tarkastustoimintaa ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä kysymyksiä. Tarkastusvaliokunta valvoo myös konsernin sisäistä tilintarkastusta ja arvioi taloudellisia sekä osingonjakoon ja konserniverotukseen liittyviä käytäntöjä. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo ja tarkastelee suhdetta riippumattomiin tilintarkastajiin, arvioi tilintarkastusprosessia ja tilintarkastajien pitkämuotoista tilintarkastuskertomusta sekä antaa hallitukselle tilintarkastajien nimittämistä koskevia suosituksia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2021 seitsemän kertaa.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta painotti aiempien vuosien tapaan konsernin kirjanpitokäytäntöjen noudattamisen seurantaa, keskeisten kirjanpitoennusteiden ja -arvioiden käyttöä sekä materiaalisia riskejä, joita liittyy talousraportointiin sisäisten tarkastusten järjestelmä mukaan lukien. Lisäksi valiokunnan käsittelyssä oli Speak Up -ilmiantokäytäntöön ja liiketoiminnan eheyteen liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan työjärjestystä arvioitiin konsernin sisäisen tarkastuksen työjärjestyksen sekä resurssien osalta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus on perustanut palkitsemisvaliokunnan, joka tekee palkitsemiskäytännön valmistelua tukevia selvityksiä. Palkitsemisvaliokunta antaa hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevia arvioita ja suosituksia. Lisäksi se hyväksyy konsernijohdon palkkiot.

Valiokunta arvioi palkitsemiskäytäntöä vähintään kerran vuodessa ja varmistaa palkkioiden olevan palkitsemiskäytännön mukaisia .

Valiokunta voi palkata riippumattomia, ulkopuolisia asiantuntijoita neuvomaan valiokuntaa palkitsemisasioissa ja muissa valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2021 yhdeksän kertaa.

Vuonna 2021 palkitsemisvaliokunta keskittyi edelleen hallituksen ja konsernin johtoryhmän palkitsemisen arviointiin, mukaan lukien lyhyen aikavälin kannustinohjelma (STIP) ja pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTIP) vuodelle 2021. Lisäksi valiokunta arvioi palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Palkitsemisvaliokunnan toiminnasta vuonna 2021 kerrotaan lisää palkitsemiskertomuksessa.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta auttaa hallitusta varmistamaan, että hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenehdokkaiden nimittämismenettelyissä ja mainittujen elinten kokoonpanon arvioinnissa noudatetaan asianmukaisia suunnitelmia ja menettelyjä. Lisäksi nimitysvaliokunta antaa hallituksen, konsernin johtoryhmän ja hallituksen perustamien valiokuntien jäsenvalintoja koskevia suosituksia.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuonna 2021 neljätoista kertaa.

Vuonna 2021 nimitysvaliokunnan keskeisiä tehtäviä olivat hallituksen uusien jäsenehdokkaiden hakuprosessiin osallistuminen ja suositusten tekeminen, seuraajasuunnittelun ja organisaatiomuutosten arviointi, hallituksen vuosiarviointiin osallistuminen ja hallituksen kokoonpanon arviointi.

Nimitysvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Talousvaliokunta

Talousvaliokunta antaa hallitukselle suosituksia merkittävien yritysostojen, divestointien ja asiakassopimusten yhteydessä, arvioi suunnitteilla olevia transaktioita, tarkastelee merkittäviä transaktioita koskevia ISS:n käytäntöjä sekä analysoi valikoituja toteutuneita transaktioita. Valiokunta käsittelee myös uuden rahoituksen, jälleenrahoituksen tai olemassa olevan rahoituksen olennaiset muutokset.

Talousvaliokunta kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.

Vuonna 2021 talousvaliokunta arvioi joidenkin merkittävien asiakassopimusten tarjousmenettelyjä, julkisten hankintojen arviointiprosessia ja -standardeja sekä liiketoiminnallisia suunnitelmia ja divestointeja ja antoi hallitukselle niitä koskevia suosituksia.

Talousvaliokunnan jäsenet toimivat riippumattomalla mandaatilla yritysten hallintoa koskevien tanskalaisten suositusten määritelmän mukaisesti.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Hallituksen arviointi

ISS A/S:n hallitus suorittaa vuosittain hallitusarvioinnin. Kuvaus vuosittaisesta hallituksen arviointimenettelystä ja yleisistä johtopäätöksistä sisältyy ISS A/S:n lakisääteisiin yrityshallintoraportteihin vuodesta 2017. ISS A/S:n lakisääteiset hallinnointiraportit löytyvät alla olevasta linkistä.

Tutustu raportteihin

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 40.5 tuhatta asiakasta yli 30 maassa