Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Kiinteistön ylläpitopalvelut

Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut

ISS Palvelut myi ISS Proko Oy:n ja sen tytäryhtiön ISS Suunnittelupalvelut Oy:n kansainväliselle suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP:lle alkuvuodesta 2018. 
Ammattitaitoista rakennuttamispalvelua koko Suomessa – ISS Proko.
ISS:n palvelutarjoomassa on osaamista ja ratkaisuja kiinteistön koko elinkaaren hallitsemiseksi.

ISS Proko Oy ja sen tytäryritys ISS Suunnittelupalvelut Oy ovat valtakunnallinen arkkitehti- ja rakennussuunnittelun, rakennuttamisen, kiinteistöjohtamisen ja käytönohjauksen konsulttiyritys, joka on ollut luomassa edeltäjineen tämän päivän rakennuttamisen käytäntöjä.


Miten ISS voi auttaa rakennushankkeissa?

Katkeamattomaan palveluketjuun sisältyy kaikki tarvekartoituksesta kiinteistön elinkaaren päätepisteeseen. Meiltä löydät:

  • Käytönohjauspalvelut
  • Hankesuunnittelupalvelut
  • Kustannuslaskentapalvelut
  • Suunnittelupalvelut
  • Rakennuttamispalvelut
  • Työmaavalvontapalvelut

Rakentamisen asiantuntijat

ISS huolehtii rakennuksesi tarpeista, palveluista ja arvon säilymisestä koko sen elinkaaren ajan.
Kattavan elinkaarisuunnittelun lisäksi tarjoamme palveluita alkuvaiheen tarvekartoituksesta käyttövalmiisiin tiloihin. Näin asiakkaan rooli helpottuu huomattavasti kiinteistön hankinnassa, ylläpidossa ja sen käyttämisessä. Palveluksessanne on suunnittelijoita, rakennuttajakonsultteja, kunto- ja sisäilmatutkijoita, työmaavalvojia sekä muita rakennusalan asiantuntijoita.

Rakennuttajakonsulttimme johtavat asiakkaan toimeksiannosta rakennushanketta ja valvovat tilaajiemme etuja.

Suunnittelupalvelut

Toimimme suunnittelemissamme hankkeissa pääsuunnittelijana. Arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, tietomallinnus, IFC-konsultointi, sisustussuunnittelu ja muut suunnittelun asiantuntijapalvelut ovat käytössäsi.

Mallinnamme tietomallipohjaisilla (BIM) suunnitteluohjelmistoilla. Pääsuunnittelijana varmistamme suunnitelmien yhteensopivuuden koontimallinnuksilla ja toimimme tarvittaessa tietomallikoordinaattorina. Tietomallia käytetään myös määrä- ja kustannuslaskentaan sekä energiasimulointeihin. Kun tietomalli liitetään osaksi huoltokirjaa, se toimii tietopankkina sisältäen rakennuksen kaiken LVISA-, rakenne- ja materiaalitiedon.

Rakennesuunnittelu

Teemme rakennesuunnittelua pääasiassa peruskorjaus- ja perusparannuskohteisiin. Hankkeidemme koko vaihtelee pienistä remonteista laajoihin peruskorjauksiin. Työtehtävämme liittyvät usein vanhojen arvokiinteistöjen rakenteiden suunnitteluun. Kunnioitamme suunnittelutyössämme vanhojen rakennusten alkuperäisiä rakenteita ja rakentamistapaa. Korjauskohteissamme otamme huomioon tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Talotekniikka

Löydät rakennuttamispalveluistamme kaikki talotekniikan rakennuttamis-, valvonta- ja asiantuntijapalvelut saman katon alta. LVI-, rakennusautomaatio- ja sähköasiantuntijamme tutkivat rakennuksesi taloteknisten järjestelmien toiminnan. He tuottavat elinkaaritaloudelliset ratkaisut tjärjestelmien tehostamiseen, korjaamiseen tai uusimiseen.

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut, talo- ja turvatekninen rakennuttaminen, julkiset hankinnat, käyttäjäpalvelut, rakentamisen turvallisuuskoordinaatio sekä tilaajavelvoitetehtävien hoitaminen onnistuvat avullamme.

Keskeisimpiä rakennuskohteita ovat julkiset rakennukset, yritysten ja yhteisöjen toimitilat ja asuinrakennukset ympäri Suomea. Rakennutamme valtakunnan merkittävimpiä rakennuskohteita.

Rajojemme ulkopuolella tyypillisimpiä rakennuttamishankkeitamme ovat eri yhteisöjen toimitilat, asuinrakennukset, virka-asunnot, suurlähetystöt sekä tieteen, taiteen ja tutkimuksen rakennukset.

Rakennusprojektin johtaminen

Projektin johto ohjaa suunnittelu- ja rakentamisvaiheita varmalla otteella kohti asetettuja tavoitteita. Projektin onnistunut toteutus edellyttää ammattitaitoista ohjausta läpi koko hankkeen. Rakennuttajakonsulttimme ja projektipäällikkömme johtavat hankkeitasi olivatpa ne sitten pieniä tai suuria, uudiskohteita tai peruskorjattavia tiloja. Mukana ovat myös talotekniikan erikoisasiantuntijat. Näin minimoimme tulevat kiinteistön ylläpitokustannukset hyödyntämällä laajaa palveluosaamistamme.

Teemme myös kuntokartoituksia ja teknisiä selvityksiä rakennuksista ympäri maailmaa. Lisäksi huolehdimme ympäristöluokituspalveluista ja turvallisuusselvityksistä.

 

 

HUOM! Pakolliset kentät on merkitty *-merkinnällä.
*
*
*
*
*
*
Toivon yhteydenottoa

*

Käytönohjauspalvelut

Kun kuntotutkimus- ja kartoitus, energiaselvitykset, haitta-ainetutkimus, sisäilmatutkimus, huoltokirjakonsultointi tai TDD on ajankohtaista, olemme apunasi.
Kiinteistön käytönohjaus on sen teknisen toimivuuden ja kustannustehokkaan käytön ohjaamista ja toiminnan tehostamista. Käytönohjauspalvelumme säästää kustannuksia huollossa, ylläpitokorjauksissa sekä veden- ja energian kulutuksessa.

Laadimme myös taloteknisten järjestelmien ja rakenteiden kuntoarvioita, joissa raportoidaan rakennuksen nykytila, korjaushistoria, korjaustarve ja näiden kiireellisyys sekä arvioitavissa olevat kustannukset. Korjaustarpeista laaditaan pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma (PTS). Siinä esitetään valitulle ajanjaksolle kohdistuvat korjaustyöt sekä näiden kustannusarviot.

Teemme myös tarpeen mukaan pienempiä kiinteistökatselmuksia. Lisäksi erilaiset tekniset selvitykset, asbestikartoitukset, rakenteiden ja putkistojen kuntotutkimukset sekä nesteanalyysit kuuluvat tarjontaamme.

Laadimme myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeena toimivia huoltokirjoja. Ajantasainen ja kattava huoltokirja tekee kiinteistönpidosta suunnitelmallista ja helpottaa oikea-aikaisia kiinteistönhuollon tehtäviä.

Työmaavalvonta

Rakennustekninen työmaavalvonta sekä talo- ja turvatekninen asiantuntijavalvonta turvaavat rakennustyön ja tekijät.
Varmistamme, että työt tehdään suunnitelmien, urakkasopimuksen, annettujen ohjeiden ja määräyksien mukaisesti. Ammattitaitoinen työmaavalvonta vähentää työtapaturmia, rakennusaikaisia virheitä ja varmistaa, että laskutus perustuu hyväksyttyihin, virheettömiin töihin. Työmaavalvojamme ovat yli-, rakennus- ja paikallisvalvojia sekä LVISA-ammattilaisia. Valvomme myös erilliset LVIS-, automaatio- ja turvaurakat.

Kustannuslaskentapalvelut

Autamme kustannussuunnittelussa, teemme elinkaari- ja kannattavauuslaskentaa sekä autamme tavoitehinta- ja rakennusosalaskennassa, ja yksityiskohtaisten suoritearvioiden tekemisessä.

Hankesuunnittelupalvelut

Hankeselvitykset, tarveselvitykset ja hankesuunnittelu ovat palvelujamme.

Autamme myös näissä: Workplace -konsultointi, tilahaku ja käyttäjän edunvalvonta, riskikartoitus ja turvallisuusanalyysit. Kilpailutamme arkkitehdit ja teemme kiinteistökehityskonsultointia. 

Projektin onnistunut toteutus edellyttää ammattitaitoista ohjausta läpi koko hankkeen. Rakennuttajakonsulttimme ja projektipäällikkömme johtavat hankkeitasi olivatpa ne sitten pieniä tai suuria, uudiskohteita tai peruskorjattavia tiloja.

Mukana ovat myös useat talotekniikan erikoisasiantuntijat. Teemme myös kuntokartoituksia ja teknisiä selvityksiä rakennuksista ympäri maailmaa.

Lisäksi huolehdimme ympäristöluokituspalveluista ja turvallisuusselvityksistä.

Video: Mitä on hankesuunnittelu?

Miksi valita ISS Proko?

ISS Proko on rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttipalveluja tuottava yritys, jossa työskentelee lähes 150 alan ammattilaista.

Toimimme suunnittelun, rakennuttamisen, työmaavalvonnan ja rakennuksiin liittyvien tutkimusten ja kartoitusten parissa. ISS Proko on osa kiinteistöpalveluita tuottavaa ISS Palveluita. Tavoitteenamme on tukea asiakkaan liiketoiminta- ja kiinteistöstrategiaa toteuttamalla heille toimivat ja tavoitteiden mukaiset tilat sekä palvelut.

Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme katkeamattoman palveluketjun koko rakennuksen elinkaaren ajan monipuolisen palvelutarjontamme ja ammattiosaamisemme ansiosta.

Juuremme ulottuvat 1800-luvulle

ISS Prokon ja sen edeltäjien varhaisimmat vaiheet ajoittuvat vuoteen 1811. Tuolloin Tsaari Aleksanteri I perusti uuteen suuriruhtinaskuntaan Yleisten rakennusten intendentinkonttorin rakennushallituksen edeltäjään. Rakennushallituksen jakauduttua Valtion kiinteistölaitokseksi (nyk. Senaatti-kiinteistöt) ja Engel-Yhtymäksi, rakennuttamispalveluista tuli Engel Rakennuttamispalvelut Oy.

ISS Palveluiden hankittua itselleen Projektikonsultit Oy:n vuonna 2002. Nämä kaksi rakennuttamisen yritystä yhdistyivät ISS Proko Oy:ksi. Näin jatkamme omalta osaltamme työtä, jonka Charles Bassi ja C.L. Engel aloittivat yli 200 vuotta sitten. ISS Suunnittelupalvelut Oy on ISS Prokon tytäryhtiö.   

Ota yhteyttä

ISS Proko

Toimitusjohtaja
Harri Väänänen

puh. 0400 415 294


ISS Suunnittelupalvelut

Toimitusjohtaja Vesa Tiilikka

puh. 0400 514 631


ISS:n puhelinvaihde: 0205 155

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)iss.fi

ISS:n rakennuttamispalveluiden posti- ja laskutusosoite:
ISS Proko Oy, ISS Suunnittelupalvelut Oy

Postiosoite
:
PL 300, 01055 ISS (Karvaamokuja 2 a, Helsinki)
Laskutusosoite:
PL 920, 01055 ISS (tilaajan nimi laskun viitteeksi)

Sähköiset laskut:
ISS Proko Oy, OVT-tunnus: 003709202530
ISS Suunnittelupalvelut Oy, OVT-tunnus: 003710586463


Operaattori:
Basware Oyj, Baswaren operaattoritunnus: BAWCFI22

ISS Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen referenssejä

ICT-talo, Turku.
Turun ICT-Talo on ISS Prokon käsialaa.
Saamelaiskeskus, Inari.
ISS Proko oli mukana Saamelaiskeskuksen hankkeessa.
Musiikkitalo, Helsinki.
ISS Proko oli mukana Helsingin Musiikkitalo -hankkeessa.
Villa Lante, Rooma.
ISS Proko oli uudistamassa Rooman suomalaista kulttuurikeskusta, Villa Lantea.

Tutkimme työympäristösi terveellisyyden

Puhdas sisäilma on laadukkaan, toimivan, terveellisen ja viihtyisän työympäristön perusominaisuuksia.

Työntekijöille tämä merkitsee vähempiä sairauspäiviä, tehokkaampaa työntekoa ja parempaa työssä jaksamista. Terveellinen työympäristö on osoitus siitä, että organisaatio huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista.

 

Maineikas laboratoriomme tukee sisäilmatutkimusta

Huippumoderni sisäilmalaboratoriomme sekä 20 vuoden analysointikokemuksemme antavat meille FINAS akkreditoinnin (akkreditoitu testauslaboratorio T256/ asumisterveysmikrobiologia) ja Eviran hyväksynnän asumisterveysohjeen mukaisiin mikrobianalyyseihin.

Sisäilmalaboratorio
Yhteystiedot

Jyväskylä
Johtava asiantuntija Jarmo Minkkinen p.0400-304 964
Laboratoriopäällikkö Outi Tolvanen,
p. 040 866 9143

Postiosoite:
ISS Proko Oy / Sisäilmalaboratorio
PL 590, 40101 Jyväskylä

Käyntiosoite:
Palokankaantie 18 (1.krs), 40320 Jyväskylä
Sähköposti: laboratorio@iss.fi

Helsinki

Aluepäällikkö Simo Sirenne, p.040 355 0897
Vanhempainvapaalla, sijaisena Peter Mandelin p.050-3430967

Oulu

Aluepäällikkö Pentti Väänänen p.050-4474744