Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS yrityksenä

Toimintaympäristö

Toimintasi ymmärtäminen on meille yhtä tärkeää kuin asiantuntijuutemme omissa palveluissamme.

Toimintaympäristösi ja toimialasi tunteminen on meille kaikkein tärkeintä. Meidän pitää paneutua erityisesti sinun yrityksesi tai yhteisösi haasteisiin, jotta voimme sovittaa palveluratkaisumme tarpeisiisi.
Lue lisää

Olemme tunnistaneet toimintaympäristössämme neljä keskeistä tekijää, jotka muokkaavat kiinteistöpalvelualan toimintaa lähivuosina.

1. Asiakkaittemme tarve ulkoistaa kiinteistö- ja toimitilapalvelunsa kasvaa

Epävarmuus taloudessa jatkuu, mikä kasvattaa painetta tuottavuuden parantamiselle. Yrityksesi tai yhteisösi on tärkeintä keskittyä siihen toimintaan, mikä tuo lisäarvoa omille asiakkaillenne.

Julkisten palveluiden tehostaminen ja ulkoistukset jatkuvat, koska julkinen talous on alijäämäinen ja valtion ja kuntien velka kasvaa.

Kiinteistöpalvelujen ostaminen ja tuottaminen keskittyy ja ammattimaistuu.
Yritykset tarkistavat toimintamallejaan tehostaakseen toimintaansa. Ulkoistus on vaihtoehto, joka auttaa yrityksiä kustannustehokkuuden lisäämisessä. Siksi kiinteistöpalveluyritykset kasvattavat palveluvalikoimaansa ja maantieteellistä peittoaan. Siksi moni- ja kokonaispalveluratkaisujen kysyntä jatkaa kasvuaan.

Ulkoistaminen vaikuttaa merkittävästi työtapoihin ja prosesseihin ja auttaa yrityksiä toteuttamaan kustannusleikkauksia vuosittaisiin talousarvioihin. Ulkoistamalla tavoitellaan samalla myös riskien arvioimista ja vähentämistä.

2. Vastuullisuus ja kestävä kehitys

”Vastuullinen yritystoiminta on tullut jäädäkseen myös suomalaiseen liiketoimintaan. Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.
Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys pystyy tarjoamaan jotain mitä kilpailijoilla ei ole.” (FIBS ry)

Maineenhallinta on yrityksellesi tai yhteisöllesi yhä tärkeämpää. Siksi yritysvastuu on meille palveluntarjoajana erityisen merkittävässä asemassa. Toimimalla vastuullisesti suojelemme mainettasi.
Tästä pääset viimeisimpään yritysvastuuraporttiimme.

3. Teknologian kehittyminen ja hyödyntäminen

Kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuutta koskeva julkinen sääntely lisääntyy ja vaatimukset kiinteistöjen energiatehokkuudelle kasvavat.

Toisaalta palveluiden tuottavuuden parantaminen perustuu entistä enemmän automatisointiin ja teknologian hyödyntämiseen. Kiinteistöistä ja palveluista kerättävän informaation merkitys kasvaa kiinteistöjen johtamisessa ja palveluiden tuottamisessa.

4. Muuttuva työympäristö

Työn sisällön ja työtapojen muuttuminen asettavat uusia vaatimuksia työympäristöille ja niitä tukeville palveluille. Digitalisoituminen mahdollistaa työnteon paikasta riippumatta.
Siksi yritysten toimitilojen kokoon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota niin toimistoissa kuin myös kaupan ja teollisuuden toimintaympäristöissä.

Kokonaispalveluratkaisuja tarjoavana yrityksenä meille on tärkeää olla lisäarvoa ja yksilöityä palvelua tarjoavakumppani.