"Yritysten on tuotava jälleen ihmiset ja tilat turvallisesti yhteen ja huolehdittava työympäristöille asetetuista korkeammista hygienia- ja desinfiointistandardeista. Yritykset haluavat palauttaa työntekijöille luottamuksen tunteen ja lisätä työpaikan turvallisuutta."

Troels Bjerg, ISS Group Chief Operating Officer

Saattaa ihmiset ja tilat turvallisesti yhteen

PURE SPACE on uusi konsepti, joka ylläpitää oikeaa hygieniatasoa ja varmistaa hyvinvoinnin. Näin ihmiset voivat turvallisesti liikkua tiloissa, joissa heidän on oltava. 

PURE SPACE ei tarkoita pelkästään uutta, korkeampaa hygieniastandardia. Se myös tarjoaa kaiken tiedon, jota tarvitset puhtaustason ylläpitämiseksi, tartuntariskien määrittelemiseksi ja oikeanlaisten toimintaohjeiden laatimiseksi.  

PURE SPACE -palvelun kolme ulottuvuutta:  

  • Hyvinvointi: PURE SPACE auttaa ihmisiä pysymään turvassa ja terveinä 
  • Puhtaus: PURE SPACE vähentää virusten leviämismahdollisuuksia. 
  • Todentaminen: Ammattimaisella hygieniaprosessilla sekä yksilön valinnoilla ja toiminnoilla on suuri vaikutus tartuntojen hillitsemiseen. 

"Meillä on vuosien kokemus työskentelystä siisteissä ympäristöissä, sairaaloissa ja terveydenhuollon toimipaikoissa, joissa hygienialla ja desinfioinnilla on suuri merkitys. PURE SPACE -konseptissa nämä tutut määräykset siirretään toimistoympäristöön."

Joseph Nazareth, Head of ISS Group Health, Safety, and Quality

Hygienialähettiläät

Hygienialähettiläs varmistaa, että toimitila on turvallinen kaikille asiakkaan työntekijöille ja huolehtii siivous- ja hygieniapalvelujen näkyvyydestä kaikissa kohtaamispisteissä.

Heidän tehtävänään on:

  • Olla näkyviä ja tukea asiakkaita työpaikoille palaamisessa niin, että he tuntevat olevansa turvassa työpäivän aikana myös koronapandemian aikana
  • Ylläpitää kiinteistön puhtautta ja hygieniaa, noudattaa hygienia-, siivous- ja desinfiointiohjeita sekä keskittyä siivouksen osalta erityisesti kosketuskohtiin
  • Suorittaa laadunvarmistusta säännöllisin tarkastuksin ja teknologian avulla
  • Tarjota ajantasaiset ohjeet asiakkaille, kun he palaavat työpaikalle
  • Muistuttaa ja opastaa ihmisiä esimerkiksi käsihygieniasta ja turvavälin pitämisestä sekä virallisten terveys- ja turvallisuusmääräysten noudattamisesta. 
 

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman