Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu
Vastuullisuuspolitiikka / Yritysvastuu - ISS

Koko ISS-konserni on sitoutunut yritysvastuuseen

ISS on kansainvälinen yritys ja maailman suurimpia yksityisiä työnantajia. ISS:llä on maailmanlaajuisesti noin 471 000 työntekijää 70 maassa. Suomessa ISS:läisiä on lähes 8 000, ja yhtiö on yksi maan suurimmista yksityisistä työllistäjistä. Pitkäaikainen, kestävä ja menestyksellinen liiketoimintamme Suomessa perustuu ISS Way -liiketoimintastrategiaamme, jossa vahva yritysvastuu on keskeinen tekijä.

Yritysvastuu ISS:ssä

Sitoudumme kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisten liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Tarjoamme mahdollisuuden työllistymiseen 
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Tuemme vähimmäispalkkojen käyttöönottoa ja työaikamääräysten noudattamista.
 • Suhtaudumme kielteisesti lapsi- ja pakkotyövoiman käyttöön.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa. 
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

Varmistamme, että ISS:n sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät toiminnassamme asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.