Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu

Turvallisuusnäkökohdat korostuvat toiminnassamme

Turvallisuus / Yritysvastuu - ISS



Tiedostamme merkityksemme kriittisiä tukipalveluja tuottavana yrityksenä. Siksi panostamme merkittävästi turvallisuuteen. Hyvällä turvallisuuskulttuurilla pystymme minimoimaan hallitsemattomia turvallisuusriskejä. Sen avulla voimme myös lisätä työmme tuottavuutta ja parantaa niin omaa kuin asiakkaittemme kilpailukykyä.

Turvallisuusnäkökulma on mukana prosesseissamme. Oleellinen osa toimintaamme on omaan toimintaamme liittyvien ja asiakkaisiin kohdistuvien turvallisuusvaikutuksen arviointi ja kehittäminen.

Turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä

Olemme sisäistäneet turvallisuusvastuun kantamisen merkityksen ISS Palveluissa ja huolehdimme siitä, että jokainen työntekijä tuntee turvallisuuteen liittyvät periaatteemme. Panostamme merkittävästi työntekijöittemme tehokkaaseen perehdyttämiseen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Keskeistä on myös toimintamme laadun jatkuva seuranta, mittaaminen ja kehittäminen. Kommunikointi on avainasemassa: kehitämme jatkuvasti yhteistyötä ja tiedonvälitystä sidosryhmiemme kanssa.

Olemme varautuneet ennakolta mahdollisiin toimintaan kohdistuviin häiriöihin. Ylläpidämme toimintaamme liittyvää tilannekuvaa pystyäksemme reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toimintaympäristössä ja toimintaedellytyksissä tapahtuviin muutoksiin. Tällöin voimme minimoida sekä yhtiöömme että asiakkaisiimme kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia. Poikkeustilanteissa priorisoimme yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitoa sekä sellaisia toimintoja, jotka ovat kriittisesti tuottamistamme palveluista riippuvaisia.