Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu

Jokainen ISS:läinen sitoutuu toimintaohjeisiimme

Toimintaperiaatteet / Yritysvastuu - ISS

ISS:n toimintaohjeet kuvaavat niitä periaatteita, jotka koskevat ISS:n kaikkea liiketoimintaa ja joita jokaisen ISS:läisen pitää noudattaa.

Toimintaohjeet tukevat ISS:n arvoja, ja niitä täydentävät ISS:n käytännöt, säännöt ja toimintalinjaukset. ISS:n toimintaohjeita noudatetaan ISS:n soveltamissa työehdoissa.

Periaatteet liittyvät seuraaviin asioihin:

Henkilöstön käyttäytyminen ja toiminta

 • Henkilöstön pitää noudattaa lakia.
 • ISS edellyttää henkilöstöltään arvojemme noudattamista eli rehellisyyttä, yrittäjyyttä, vastuullisuutta ja laatua.
 • Niissä tilanteissa, joissa käyttäytymistä eivät säätele lait tai asetukset, henkilöstön tulee käyttää harkintaa ja noudattaa asiaankuuluvaa varovaisuutta.
 • Epäselvissä tilanteissa työntekijän pitää kysyä neuvoa esimieheltä tai muulta vastuuhenkilöltä.
 • Muita ISS:läisiä, asiakkaita ja muita liikekumppaneita kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti.
 • Minkäänlaista syrjintää tai työpaikkakiusaamista, mukaan lukien sukupuolinen häirintä, ei hyväksytä ISS:ssä.
 • ISS ei salli työskentelyä alkoholin tai päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena.

Korruption ja lahjonnan vastaiset toimet

 • ISS ei hyväksy lahjusten ottamista tai antamista  ja  on sitoutunut taistelemaan niitä vastaan.
 • ISS kilpailee rehellisesti ja laillisesti pelkästään palvelujensa laadulla.
 • Paikallisista käytännöistä huolimatta henkilökohtaiset maksut, korvaukset tai lahjukset ISS:n ja asiakkaiden, toimittajien tai virkamiesten välillä on ankarasti kielletty.
 • Lahjojen tai muiden palkkioiden vastaanottaminen liikekumppaneilta on kielletty, jollei kyseessä ole maan tavan mukaisesti annettu lahja, jonka rahallinen arvo on vähäinen ja joka liittyy liiketoimintaan.

Kilpailulakien noudattaminen

 • ISS noudattaa kaikkia voimassa olevia kilpailusääntöjä ja -määräyksiä liiketoiminnassaan.
 • ISS ei sovi kilpailijoiden kanssa hinnoista, palvelujen jakamisesta tai markkinoiden jakamisesta.
 • ISS ei laadi tarjouksia yhdessä kilpailijoiden kanssa.
 • ISS ei keskustele kilpailuun liittyvistä asioista (esimerkiksi hinnoittelusta, alennuksista, bonuksista tai myyntiehdoista) kilpailijoiden kanssa.

Suhteet liikekumppaneihin

 • ISS varmistaa, että sen toimittajat, asiakkaat ja muut liikekumppanit tuntevat ISS:n toimintaohjeet.
 • ISS:n toimittamat palvelut vastaavat sovittuja laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja asiakkaan toimipaikoissa.
 • Asiakkaan yksityisyyttä kunnioitetaan ja tietosuojasta huolehditaan asianmukaisesti.
 • Valitukset käsitellään tehokkaasti, sillä  niillä on suuri arvo palvelun korkean tason säilyttämisessä.

Työpaikkakäytännöt

 • ISS tarjoaa henkilöstölleen terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaiset työskentelyolosuhteet.
 • ISS ei salli työntekijöiden syrjintää missään muodossa riippumatta työsuhteen laadusta ja työnkuvasta.
 • Kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on oikeus oikeudenmukaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun.
 • ISS kunnioittaa yhdistymisvapautta ja työehtosopimusoikeutta. Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin tai perustaa niitä.
 • ISS ei käytä pakkotyövoimaa.
 • ISS noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät lapsityövoiman käytön.
 • ISS maksaa palkkaa, joka on vähintään paikallisten sopimusten ja säädösten mukainen.
 • ISS tukee vähimmäispalkkojen käyttöönottoa ja noudattamista.
 • Henkilöstölle tarjotaan työtehtäviin liittyviä koulutusmahdollisuuksia.
 • ISS kunnioittaa henkilöstönsä yksityisyyttä ja pitää heidän henkilötietonsa salassa asiaankuuluvalla tavalla.

Yhteiskuntavastuu

 • ISS on allekirjoittanut YK:n  Global Compact -aloitteen ja  noudattaa sen kymmentä perusperiaatetta.
 • ISS kunnioittaa, noudattaa ja edistää YK:n ihmisoikeusjulistuksessa esitettyjä ihmisoikeuksia ja Kansainvälisen työjärjestön perusperiaatteita.
 • ISS toimii hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.
 • ISS on sitoutunut jatkuvasti vähentämään toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
 • ISS toimii hyvänä yhteiskunnan jäsenenä kaikissa toimipaikoissaan.
 • ISS:n sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset heijastuvat kaikkeen toimintaamme asiakkaiden, henkilöstön, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.