Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu
Työterveys ja -turvallisuus / Henkilöstö - ISS

Työterveys, työturvallisuus ja työkyky ovat toimintamme keskiössä

ISS on palveluntuottaja ja ihmiset ovat toiminnassamme keskeisessä asemassa. Työtekijämme ovat arvokkain resurssimme. Siksi henkilöstömme terveys ja turvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden turvaaminen on tärkeä osa johtamisperiaatteitamme.

Periaatteet ja toimintamallit 

ISS Palveluissa noudatetaan ISS-konsernin terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjohtamisjärjestelmää (HSE Management System), joka pohjautuu OHSAS 18001- ja ISO 14001 -standardeihin. Järjestelmässä on kuvattu terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden hallinta ja kehittäminen.

ISS Palveluiden TTT-johtamisen malli

Vuonna 2008 käynnistetyn Hyvissä voimissa -työhyvinvointiohjelmamme tavoitteena on ennakoida työterveys- ja työturvallisuusriskejä, lisätä henkilöstön hyvinvointia ja pidentää työuria. Lisäksi tavoitteena on alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia ja lisätä tuottavuutta sekä kilpailukykyä. Työhyvinvointiohjelmassa on asetettu pitkän aikavälin tavoitteita työturvallisuus-, työterveys- ja työkykytoiminnalle.
 
Hyvissä voimissa -työhyvinvointiohjelman tavoitteena on vuonna 2020:

 • vähentää sairauspoissaoloja entisestään (vuonna 2019 sairauspoissaoloprosentti oli 4,6)
 • alentaa tapaturmataajuus (LTIF) tasolle 6,9 (8,9 vuonna 2019)
 • lisätä turvallisuushavaintojen määrää: 4 havaintoa/ISS:läinen
 • näiden lisäksi mittareina käytetään myös Our People Survey -henkilöstötutkimusta, vaihtuvuutta sekä henkilöstötuottavuutta

Lisäksi laaditaan vuosittaiset TTT-suunnitelmat. Toimintaa suuntaavat myös työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmat.

Aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken

Teemme aktiivista yhteistyötä TTT-asioissa asiakkaiden, työterveyshuollon, vakuuttajiemme, Nolla tapaturmaa -foorumin ja muiden sidosryhmiemme kanssa. TTT-johtaminen koskee koko työuraa rekrytoinnista perehdytykseen ja jatkuvan osaamisen kehittämiseen. Työturvallisuus-, työterveys- ja työkykykoulutuksilla kehitämme oman henkilöstömme lisäksi myös asiakaskohteemme henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia.

Sairauspoissaolojen vähentämiseen ja työurien pidentämiseen tähtääviä toimintamallejamme on muun muassa varhaisen tuen malli. Työkyvyn tukemisen toimenpiteitämme ovat muun muassa työn räätälöinti, ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen, uudelleensijoittaminen ja uudelleenkoulutus.

Yksi merkittävä työkyvyn tukemisen malli on ISS:n sisäinen työkykyrahasto, jonka avulla tuetaan osatyökykyisten työntekijöiden työssä pysymistä tai työhön paluuta. Käytössä on myös tuetun työhön paluun malli, joka sisältää muun muassa yhteydenpidon sairauslomalla olevaan työntekijään, työhön paluun suunnittelun ja työhön paluun tuen.

ISS:n työturvallisuussäännöt antavat selkeät ohjeet

Suurin osa henkilöstöstämme työskentelee suorittavissa tehtävissä, kuten siivouksessa, vartioinnissa tai ruoan valmistuksessa. Tämä edellyttää selkeitä, yksiselitteisiä turvallisuussääntöjä. Siksi olemme aloittaneet vuonna 2010 turvallisuussääntöjemme kehittämisen tavoitteena yhdenmukaistaa käytäntöjä päivittäisissä töissä. Työturvallisuussäännöt ovat osa perehdytystä.

Työturvallisuussäännöissä käsitellään seuraavia asioita:

 • vaarallisen työn keskeyttäminen
 • työlupakäytännöt
 • energiansyötön katkaiseminen
 • sähköturvallisuus
 • suljettuun tilaan meneminen / työskentely ahtaissa tiloissa
 • turvallinen ajaminen
 • korkean paikan työskentely
 • siisteyden ja järjestyksen ylläpito
 • taakkojen käsittely käsin
 • kemikaalien käyttö.

Työturvallisuuspalkitseminen

Palkitsemme vuosittain työturvallisuuden kehittymiseen liittyvistä onnistumisista palveluyksikkö- ja esimiesalueita, joilla on parhaat työturvallisuustunnusluvut ja työturvallisuustoimenpiteet.

Huippupisteet HSEQ-arvioinneissa: Kohteena Nokian renkaiden tuotanto

ISS Palveluille huippupisteet HSEQ-arvioinneissa: Kohteena Nokian renkaiden tuotanto
– Ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Haluamme olla liikkeellä, ennen kuin mitään ehtii sattua, Nokian Renkaiden kunnossapito-päällikkö Mikko Nurminen sanoo.
Lue lisää