Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yritysvastuu

ISS tarjoaa työpaikan tuhansille suomalaisille

Talous / Yritysvastuu - ISS


Kannattava liiketoiminta on kaiken vastuullisen yritystoiminnan ydin. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat taloudellinen kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

Kannattavasta liiketoiminnasta hyötyvät omistajat, henkilöstö, asiakkaat ja ympäröivä yhteiskunta. Henkilöstövaltaisia palveluja tuottavana yrityksenä palkkojen ja sosiaalikulujen osuus kokonaiskuluista on ISS:llä noin 80 prosenttia.

Riskienhallinta on olennainen osa johtamistamme ja seuraamme jatkuvasti toimintaympäristössämme tapahtuvia muutoksia. Riskeihin varaudutaan sopimusjärjestelyin ja laajalla vastuuvakuutuksella.

Korruption vastustaminen ja harmaa talous

Korruptio ja lahjonta ovat vahingollisia kaikelle yritystoiminnalle. ISS:n korruptionvastainen ohjeistus on osa ISS Way ‑toimintamallia. Korruptionvastaisissa periaatteissa painotetaan periaatteiden tärkeyttä erityisesti kilpailuohjeistuksen yhteydessä.

ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan talouden vuotuinen kokonaismäärä on Suomessa noin 10–14 miljardia euroa.

Kiinteistöpalvelualan markkinajohtajana ja yhtenä Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ISS Palvelut haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen.