Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Yhteystiedot

Ohjeet toimittajille

ISS huomioi kaikissa toimittajavalinnoissa vastuullisuusnäkökohdat ja on sitoutunut käyttämään vain toimittajia jotka täyttävät ISS:n laatu- ja vastuullisuusvaatimukset

ISS:n toimittajien tulee:

 • Noudattaa Suomen lakia
 • Kuulua Tilaajavastuu.fi palveluun
 • Täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit
 • Lukea ja hyväksyä seuraavat dokumentit:
  • ISS Palveluiden toimintapolitiikka
  • ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
  • ISS Korruption vastaiset periaatteet
  • ISS Yleiset sopimusehdot
  • ISS Yhteistyökumppanin turvallisuusohje
  • ISS:n ja Toimittajan välinen henkilötietojen käsittelysopimus
 • Lisäksi toimittajan tulee vuosittain vastata HSEQ-kyselyyn ja
 • Allekirjoittaa salassapitositoumus

ISS Eettiset periaatteet
ISS Toimittajan menettelytapasäännöt
ISS Korruption vastaiset periaatteet
ISS Yleiset sopimusehdot
ISS Yhteistyökumppanin turvallisuusohje
ISS Yhteistyökumppanin salassapitositoumus
HESQ-kysely ISS:n toimittajille
ISS:n ja Toimittajan välinen henkilötietojen käsittelysopimus
ISS:n laskutusohje
ISS:n ehtojen hyväksyminen
Perehdytyskortti ISS alihankkijat

Ohjeet toimittajille