Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Toimialasi
Teollisuus ja energia

Teollisuus ja energia - Arvolupauksemme

Palvelutuotantomme kapasiteetti ja sen joustavuus on viritetty asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tukemaan heidän ydinliiketoimintaansa. Varmistamme, että palvelumme on sovitettu asiakkaamme tuotantoprosessiin ja henkilöstön toimintaan. Tuotamme palvelumme niin, että arvontuotto yrityksellesi on optimoitu. Mahdollistamme sen tehokkaalla, työterveys-, työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmat huomioivalla toimintamallilla.

Kokemuksemme yhteistyöstä energiateollisuusasiakkaidemme kanssa on tuonut meille osaamista toimintaympäristössä, joka on tarkkaan säädelty. Korkealaatuisten palveluiden tuottamisen pitää usein tapahtua haastavissa olosuhteissa, vaatimusten ja säädösten mukaisesti.

Palvelumme suunnitellaan aina yrityksesi tarpeita vastaavaksi. Mittaamme suoritustasoamme ja raportoimme siitä jatkuvasti. Henkilöstöllämme on selkeät tavoitteet ja testatut toimintamallit, jolloin palvelumme on tasalaatuista.

Asiakaskohtainen toimintasuunnitelma tehdään huolellisesti niin, että se tukee yrityksesi toimintaa ja tavoitteita. Vahvistamme tätä toimintakulttuuria jatkuvasti henkilöstömme kanssa.

Kehitämme palveluitamme yhdessä yrityksesi kanssa. Silloin voimme vastata muuttuviin ja kehittyviin tarpeisiin uusilla palveluinnovaatioilla.

Yrityksesi tiloissa työskenteleviä ihmisiä johdetaan niin, että heillä on valta, vastuu ja osaaminen ratkaista yrityksesi haasteita oman toimenkuvansa puitteissa. He suojelevat yritysmielikuvaasi hyvällä palvelulla ja luovat turvallisen ja tehokkaan työ- ja asiointiympäristön.

Koetut ja käytännössä testatut HSE–järjestelmämme sovitetaan yrityksesi toimintapolitiikkaan ja käytäntöihin. Luomme yhteiset työturvallisuus- ja ympäristömittaristot, jotka viestitään hyvin ja joita seurataan tarkasti.

Suunnittelemme palvelumme uudelleen yrityksesi liiketoiminnan muuttuessa ja kehittyessä. Tarjoamme joustavaa tukea liiketoiminnallesi niin, että palveluiden kustannusrakennekin pysyy joustavana. Kiinteistöpalvelukumppanina panostamme siihen, että tunnemme yrityksesi kasvustrategian ja pystymme tarjoamaan kokonaispalveluratkaisuja tehokkaasti kaikilla toimintapaikkakunnilla.

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Valtakunnallinen vaihde: 0205 155

Uuden ajan kiinteistöpalvelua

case Peab
Kiinteistöjä hallinnoiva Peab Invest hankkii ensimmäistä kertaa uuden kiinteistön ylläpito- ja käyttäjäpalvelut yhdeltä kumppanilta.
Lue lisää