Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Toimialasi

Liikenne ja logistiikka - Ratkaisumme

Suunnittelemme ja tuotamme palvelumme asiakaskohtaisesti. Silloin yrityksesi palveluratkaisu on mietitty liiketoimintasi erityispiirteiden mukaan ja sitä kehitetään toimintaympäristösi muuttuvien vaatimusten mukaan joustavasti. Toimimme joustavasti, kuuntelemme sinun ja matkustajien palautetta ja sovitamme palvelumme muuttuviin tilanteisiin. Tavoitteenamme on toimintasi kannalta paras ratkaisu, jota kehitetään yhteistyössä joustavasti ja ripeästi.

Nopeus

Palvelemme siellä, missä yrityksesi kuljetuskalusto kulloinkin on. Huollamme sen ripeästi ja niin, että pysytään aikatauluissa. Pystymme nopeaan toimintaan siksi, että osaava palvelutiimimme on hyvin koulutettu ja heillä on oikeat työvälineet.

Yhteiset prosessit

Osallistumme logistiikkasuunnitteluun yhdessä yrityksesi vastuuhenkilöiden ja muiden palveluntuottajien kanssa niin että toiminta on sujuvaa. Usein ratkaisu löytyy yhteisistä prosesseista niin, että ylimääräiset vastuiden siirtämiset ja niistä aiheutuva aikahukka voidaan välttää. Käytämme ”joint operational centre” –palveluiden suunnittelumallia, joka toimii vuorokauden ympäri ja reagoi kaikkiin poikkeustilanteisiin, jotka voivat aiheuttaa myöhästymisiä.

Joustavuus

Suunnittelemme vuorojärjestelymme yrityksesi aikataulujen mukaisesti. Resurssinhallintajärjestelmämme takaa joustavan kapasiteetin kaikkiin tilanteisiin. Siksi pystymme ennakoimaan tulevaa ja reagoimaan poikkeustilanteisiin.

Toimintakyky ja luotettavuus

Huolehdimme yrityksesi aikatauluista. Koulutetut, monitaitoiset ammattilaisemme takaavat laatu- ja tehokkuustavoitteiden saavuttamisen. Noudatamme toiminnassamme lean –periaatteita ja hyödynnämme tehokasta riskienhallintajärjestelmää ja varautumissuunnitelmaa.

Palveluiden valikoima

Palvelukokonaisuutemme vaihtelevat sen mukaan, mitä yrityksesi itse tarjoaa omille matkustajilleen. Skaalautuvat palvelumme sopeutuvat sujuvasti muutoksiin yrityksesi tarjoomassa.

Kustannustehokkuus

Palvelumme ovat kustannustehokkaita ja suunnittelemme toimintamme koko sopimuskaudelle huomioimalla jatkuvan tehokkuuden. Hyödynnämme innovaatio-ohjelmiamme tehokkuuden ja laadun parantamiseksi sekä kustannustehokkuuden tehostamiseksi.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Yrityksesi ja toimialasi vaatimukset sisältyvät toimintamalliimme. Koulutamme palveluhenkilökuntaamme jatkuvasti. Turvallisuus- ja koulutusorganisaatiomme on liikenneviranomaisten hyväksymä.

Lisäarvo

Tuotamme yrityksellesi lisäarvoa, laatua ja kilpailukykyä tuottavia ratkaisuja. Yrityksesi pystyy hyödyntämään niitä kehittäessään omaa kilpailukykyään. Olemme esimerkiksi kouluttaneet henkilökuntaamme tukemaan asiakaspalvelua informoimalla ja opastamalla matkustajia, mikä tuottaa lisäarvoa asiakasrajapintaan.

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Valtakunnallinen vaihde: 0205 155