Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Toimialasi

IT ja telekommunikaatio - Palvelulaadun varmistamiseksi

Olemme tulosorientoituneita. Uskomme, että myös sinun yrityksesi haluaa mitattavaa laadun paranemista, kustannustehokkuutta ja strategiaansa tukevaa arvontuottoa. Varmistamme, että tavoitteet, mittaaminen ja KPI:t ovat linjassa yrityksesi omien liiketoimintatavoitteiden kanssa.

  • Strategisten, taktisten ja operatiivisten KPI-tavoitteiden saavuttamista mitataan ja raportoidaan niin, että toiminnan johtaminen on tehokasta. Tuemme omaa päätöksentekoasi myös jatkuvasti päivittyvällä benchmark-tiedolla palvelun tasosta ja kustannuksista.

  • Tuotamme ylläpitohuollon järjestelmillämme yrityksellesi tietoa elinkaarikustannusten kehittymisestä.

  • Tuotamme informaatiota myös kiinteistöomaisuuden ja investointien vaikutuksesta kustannuskehitykseen.

  • Energiankulutuksen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitämme mitataan energiakustannusten ja –säästöjen raportoinnilla.

  • Käyttämämme vaatimustenmukaisuusraportointi mittaa suoritustasoa ja sisältää sisäiset auditointiraportit.

  • Poikkeamaraportit ja korjaussuunnitelmat kehittävät palvelun laatua ja niistä raportoidaan yrityksesi vastuuhenkilölle.

  •  

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Valtakunnallinen vaihde: 0205 155