Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Palvelumme

Tukipalvelut

Tukipalvelut / Palvelumme - ISS

ISS tarjoaa asiakkaan prosesseihin räätälöityjä ja yhdessä asiakkaan kanssa kehitettyjä henkilöstövaltaisia palveluratkaisuja. Tukipalveluiden ulkoistaminen ISS:lle antaa yritykselle mahdollisuuden kohdentaa omat resurssit toiminnan kannalta oleellisiin tehtäviin ja mitoittaa oma toimintakapasiteetti vastaamaan alati muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia.

Tukipalvelut liittyvät kiinteästi asiakkaiden omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin. Ne voivat vaihdella esim. toimiston tukipalveluista ja henkilöstövuokrauksesta logistiikkapalveluihin. Toiminnan tehokkuus ja kustannussäästöt syntyvät tukipalveluiden linkittämisestä kiinteistöpalveluiden tuotanto- ja henkilöstöprosesseihin. Vaikka nämä tukipalvelut eivät ole asiakkaidemme ydinliiketoimintaa, on niiden sujuvuudella usein suuri merkitys niin asiakkaan liiketoiminnalle kuin työviihtyvyyteen tai asiakkaidemme asiakkaisiin.

Valtakunnallinen vaihde: 0205 155

Keskittämällä kiinteistö- ja toimitilapalvelut saat toimivan palvelukokonaisuuden.

Otava-konserni luottaa kokonaispalveluratkaisuun

Video: kokonaispalvelu Otava-konsernissa
Katso videolta, miten Otava-konserni hyötyy kiinteistö- ja tukipalveluiden ulkoistamisesta.
Katso video

Kumppanuus siivittää Rauten menestystä maailmalla

ISS Palvelut tukipalvelut
Tukipalveluiden ulkoistaminen antaa yritykselle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaansa.
Lue lisää