Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Palvelumme

Sead Goletic ISS

Siivouspalvelut - Miksi ISS

  • Teemme töitä luodaksemme asiakkaittemme asiakkaille ja henkilöstölle positiivisen palvelukokemuksen, joka päivä. Se syntyy, kun havainnoimme asiakkaamme tarpeita ja sitä kautta parannamme palvelua arjessa jatkuvasti.
  • Varmistamme, että asiakkaan arki ja kanssamme toimiva yhteistyö ovat sujuvia.
  • Tutustumme asiakkaisiimme huolellisesti ja suunnittelemme palvelumme tukemaan asiakkaan liiketoimintaa ja tavoitteita. Toisille yrityksille ja yhteisöille hyvän asiakaskokemuksen ydin löytyy perinpohjaisesta puhtaudesta, toisille viihtyisyyden tunteen tuo yleinen siisteys ja kolmannelle erinomaisen siivouspalvelun kautta syntyvä turvallinen toimintaympäristö on keskeinen asia omalle liiketoiminnalle
  • Ammattilaisillamme on vastuu omasta työsuorituksestaan, mutta myös kyky ja lupa päättää siihen välittömästi vaikuttavista asioista. Siksi työntekijöittemme työtyytyväisyys ja motivaatio ovat korkeita, mikä näkyy myös asiakkaalle laadukkaana lopputuloksena. 
  • Osaajiemme ammattitaito ja johtamismallimme tukee joustavia ja lähellä asiakasta tehtäviä ratkaisuja.
  • Siivouspalvelun toimintaa ohjaa vastuullisuus, joka merkitsee meille huolehtimista ympäristöstä, työturvallisuudesta, työntekijöiden hyvinvoinnista ja asiakkaista.

Luomme siisteyttä ja arjen sujuvuutta

Tuotamme ja kehitämme laadukasta ja tehokasta siivouspalvelua, johon yhdistyvät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökulmat.

Painopistealueina konseptissamme ovat osaamisen kehittäminen ja yhteistyö asiakkaan kanssa sekä nykyaikaiset siivousmenetelmät ja työtavat.

Siivouspalvelukonseptissa yhdistyvät:
  • Asiakaskohteen toiminnan ja asiakashoidon suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • Siivouksen hyvät työkäytännöt nykyaikaisin siivousmenetelmin ja välinein
  • Ammattimainen työmäärämitoitus- ja työnsuunnittelu
  • Ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen

Vastuullisuus ja kehittyminen ohjaavat toimintaamme

Arjen parhaina ammattilaisina huolehdimme huomisen menestyksestä. Siivouspalvelun toimintaa ohjaa hyvin vahvasti vastuullisuus ja teknologinen kehittyminen. Vastuullisuus merkitsee meille huolehtimista ympäristöstä, työturvallisuudesta, työntekijöiden hyvinvoinnista ja asiakkaista. 

Ympäristösertifiointi kattaa koko toimintamme.

ISS:n siivouspalveluissa huomioimme ympäristöön liittyvät asiat käyttämällä ekologista siivoustapaa, valitsemalla sisäilman laadun kannalta parhaat siivousmenetelmät, kehittämällä logistiikkaa sekä lisäämällä henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Esimerkiksi puhdistusainekulutuksen vähentämisessä olemme saavuttaneet erinomaisia tuloksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Asiakkaidemme ympäristötietoisuuden lisääntyminen näkyy meille yhdessä laadittavien ympäristöohjelmien lisääntyvänä määränä.

Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siivoushenkilöstömme ympäristöasioiden hallintaan, josta osoituksena muun muassa yhdessä saadut Green Office ja Leed-sertifikaatit.

Noudatamme toiminnassamme työturvallisuuslakia ja lakia työsuojelun valvonnasta. Turvallisuuden tunne lisää sekä asiakas- että työntekijätyytyväisyyttä. Mitä enemmän panostamme työntekijöidemme työturvallisuuden lisäämiseen, sitä paremmin he osaavat ennakoida ja välttää työympäristön ja -matkan vaaratekijöitä.

Ajattelu, asenne ja asiakasyhteistyö ovat työturvallisuustyömme kulmakivet. Jokainen työntekijämme sitoutuu aidosti ja henkilökohtaisesti turvallisuustavoitteisiin.

Varmistamme henkilöstömme osaamisen henkilöstösuunnittelulla, tehokkaalla rekrytoinnilla, kattavalla perehdyttämisellä sekä koko henkilöstöä koskevalla koulutusohjelmalla. Siivouspalveluiden henkilöstön koulutusohjelma tukee ISS:n strategian toteutumista ja henkilöstön ammatillista kehittymistä sekä uralla etenemistä.

Tavoitteenamme on olla toimialan paras perehdyttäjä ja kouluttaja, millä varmistamme toimialakohtaisen perusosaaminen ja kehitämme ydinosaamista. Henkilöstöstrategiamme onnistumista mitataan henkilöstön kehittymistä seuraavilla tunnusluvuilla ja vuosittain järjestettävillä työtyytyväisyyskyselyillä.

Haluamme sitoutua asiakkaidemme menestykseen ja uskomme, että hyvä palvelukokemus syntyy silloin kun asiakkaamme ja heidän asiakkaansa ovat tyytyväisiä. Asiakkaidemme huomisen menestyksen takaavat työntekijämme, joille asiakasarvon näkyväksi tekeminen on osa heidän arkipäiväänsä.

Emme halua puhdistaa vain ikkunoita, vaan tuoda auringon sisään toimitiloihinne. Asiakasvastuullisuuden ja asiakasarvon läpinäkyväksi tekeminen ohjaa vahvasti toimintaamme niin siivouspalveluita koulutettaessa, tuotettaessa kuin asiakasyhteistyötä toteutettaessa. Uskomme, että toimintamme läpinäkyvyys ja todennettavuus synnyttävät luottamusta.

Ota yhteyttä

Yhteydenottopyyntö

Valtakunnallinen vaihde: 0205 155

iss-vastuu-banner-219-177px
Tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö on ISS:n tärkein pääoma  ja liiketoimintastrategian perusta.
Lue lisää