Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Kiinteistön ylläpitopalvelut

Työympäristön asiantuntijapalvelut

Suunnittelemme ja rakennamme työympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät ja pystyvät toimimaan tehokkaasti sekä tuottavasti.
ISS Tilapalvelut suunnittelee ja toteuttaa työympäristöjä, jotka tukevat saumattomasti asiakkaan liiketoimintaa.
Olemme työympäristöjen suunnittelun ja kehittämisen ammattilaisia. Luomme toimivia ympäristöjä jokaiselle toimialalle: teollisuuteen, kaupoille ja toimistoihin.

Tilapalvelut

Tilapalvelut toimii vahvassa yhteistyössä ISS:n kiinteistön ylläpitopalveluiden sekä rakennuttamispalveluiden kanssa.

  • Toimintaympäristöjen kehitys
  • Tilahallinta
  • Tilasuunnittelu

Projektinjohto – muutoksen läpivienti

Kaikki toimialat teollisuudesta kauppaan ja toimistoympäristöihin saavat kauttamme erilaiset työympäristön kehittämisprojektit sekä vaativatkin tilamuutosprojektit avaimet käteen -periaatteella. 

Suuret ja pienet muutokset avaimet käteen -periaatteella

Toteutamme tilamuutokset, uudistukset ja muut rakentamisprojektit ketterästi ja avaimet käteen -periaatteella.

HTeemme toimintaympäristökehitystä, tilahallintaa, tilasuunnittelua ja projekinjohtoa. Räätälöimme palvelut aina tarpeidesi ja yrityksesi strategian mukaan. 

Huolehdimme projektin budjetista, aikataulusta, hankinnoista ja toteutuksesta – nopeasti, varmasti ja kustannustehokkaasti.

Asiakkaamme ovat kaikilta toimialoilta, teemme vaativatkin toteutukset niin teollisuudelle, kaupan alalle kuin toimistoympäristöihinkin avaimet käteen -periaatteella suunnittelusta toteutukseen.
 

Yhteystiedot: Johtaja Hannu Kimiläinen, ISS Projektit ja tilapalvelut
puh. 050 576 3490

 

HUOM! Pakolliset kentät on merkitty *-merkinnällä.
*
*
*
*
*
*
Toivon yhteydenottoa

*

Tilasuunnittelupalvelu

Työtapojen muuttuminen, neliöiden tehostaminen ja liiketoiminnan muutokset vaativat toimintaympäristön kehittämistä.
Tilasuunnittelupalvelu tarjoaa asiantuntevaa työympäristökehitystä ja toimitilojen kokonaisvaltaista tilasuunnittelua. Asiakkaan toiminta, tarpeet ja tavoitteet ovat kaikkien projektiemme lähtökohta. Näiden pohjalta muovaamme suunnittelukohdetta yhdessä asiakkaan kanssa parhaiten organisaation ja käyttäjien toimintaa tukevaksi ympäristöksi.

  • Sisustusarkkitehtipalvelu
  • Työympäristökehitys
  • Kalustesuunnittelu
  • 3D-visualisoinnit
Asiantuntijoidemme näkemyksiä Tiloissa-blogissa, klikkaa blogi.iss.fi.

ISS Tilapalvelut tarjoaa työympäristöjen kehitystä.

Tilahallintapalvelu

Tilahallintapalvelu auttaa asiakasta kiinteistöjensä hallinnoimisessa.
Tilatehokkuutta haetaan yhä enemmän. Tilapalvelut tarjoaa asiakkaille räätälöityä tilahallintaa tilojen käytön mittaamisesta kiinteistötietokantojen ylläpitoon. Asiakaskohtainen pääkäyttäjä takaa sujuvan ja laadukkaan palvelun.

  • Tilankäytönhallinta ja ylläpito
  • Tilatehokkuuden raportointi
  • Vuokrauksenhallinta
Tilahallintapalvelut on avuksi niin tilasuunnittelussa kuin taloussuunnittelussakin.

Yhteystiedot:
Palvelupäällikkö Helena Hallanoro
puh. 050 345 7983

Tavoitteiden määrittelystä onnistuneeksi hankkeeksi

Liiketoiminnan asettamat tilavaatimukset ja tarpeet pitää määritellä ennen rakennus- tai toimitilahankkeeseen ryhtymistä.
Keskeistä on tutkia tilankäytön tehokkuus ja toimitilojen tarpeenmukaisuus. Asiantuntijamme määrittelevät toiminto- tai tilakohtaiset tarpeet ja hankkeen tilatehokkuuden, jotta investointipäätös voidaan tehdä oikein perustein.
 
Työympäristön suunnittelu (Workplace Management) kannattaa toteuttaa tarveselvityksen ohessa. Se on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on siirtyä perinteisistä toimistotiloista moderniin ja tilatehokkaaseen toimintaympäristöön.

Hankesuunnitelmassa kuvataan asiakkaan tavoitteet sekä niiden toiminnalliset ja tekniset toteutusmahdollisuudet. Samoin siinä kartoitetaan olemassa olevan kiinteistön kunto ja sen vaatimat korjaustoimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös ympäristön ja viranomaismääräysten hankkeelle asettamat reunaehdot sekä hankkeen kustannusarvion ja aikataulun. Hankesuunnitelma toimii sekä investointipäätösten lähtötietona että jatkosuunnittelun ohjeena.

Kiinteistökehitys

Varmistamme kiinteistösi tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön

Yrityksesi toimitilojen suunnitelmallisen ja kustannustehokkaan käytön edellytyksenä on huolellisesti määritelty toimitilastrategia, jolla varmistetaan ylläpidon ja toimintojen kokonaistaloudellisuus. Toimitilastrategia on osa liiketoimintasuunnitelmaa.

Kiinteistöstrategia asettaa pitkän aikavälin suuntaviivat kiinteistönpidolle. Sen avulla saat ohjattua kiinteistön kehitystä, rahoitusta ja ylläpitoa. Kiinteistöstrategia perustuu omistajan tahtoon ja toiveisiin, käyttäjäpalautteeseen sekä asetettuihin laatu- ja toimintavaatimuksiin.

Työympäristö

Toimivat tilat työympäristösuunnittelulla

Tietotyön murros on aiheuttanut uudenlaisia tarpeita työympäristöjen suunnitteluun. Perinteiset toimistoympäristöt eivät aina välttämättä pysty vastaamaan yritysten muuttuviin tilatarpeisiin ja toimintoihin. Tarjoamme yrityksellesi suunnittelu- ja selvityspalveluita isoissa ja pienissä työympäristön kehittämishankkeissa.

Työympäristön kehittäminen kannattaa aloittaa strategisella tilasuunnittelulla (Workplace Management). Workplace-selvitys on tärkeä työkalu uusien tilojen onnistuneelle rakennus- ja sisustussuunnittelulle. Se on tilasuunnittelua yrityksen toimintojen ehdoilla.

Suunnittelu käynnistetään kartoittamalla yrityksen toimintastrategia, toiminnan tavoitteet, työprofiilit ja visuaalinen ilme. Selvitys- ja suunnittelutyö tehdään aina yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Ratkaisu voi olla esimerkiksi monitilatoimisto, josta löytyy sopiva työtila kulloiseenkin työtehtävään. Onnistunut lopputulos tehostaa yrityksen toimintaa, parantaa yrityskuvaa ja työn tuottavuutta sekä lisää työssä viihtymistä.

Etsimme organisaatiollesi sopivat toimitilat

Tarvittaessa kartoitamme toimitilamarkkinoilta asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisia uusia toimitilavaihtoehtoja.

Laajan kontaktiverkostomme avulla tavoitamme monipuolisesti kiinteistöjen omistajat ja muut mahdolliset toimijat. Tilahaun lähtökohdaksi on laadittava tarveselvitys ja tehtävä Workplace-selvitys organisaatiossa.

Suunnittelukilpailut

Kilpailutuksella laadukas suunnitteluratkaisu

Toiminnallisesti tai kaupunkikuvallisesti vaativassa hankkeessa paras mahdollinen ratkaisu löytyy järjestämällä arkkitehtuuri- tai suunnittelukilpailu.

Kilpailukonsulttina vastaamme tarvittaessa kaikista kilpailun järjestämiseen liittyvistä tehtävistä asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Kilpailun huolellinen valmistelu ja toteutus takaavat sujuvan prosessin ja hyvän lopputuloksen. Erityisosaamistamme on myös kilpailuehdotusten taloudellisuuden ja elinkaa-riedullisuuden tarkastelu.

Elinkaarisuunnittelu ja ympäristöluokitukset

Vähentämällä kiinteistön energiankulutusta säästämme myös ympäristöä. Vaalimme kaikissa hankkeissamme elinkaariedullisuutta ja aikaansaamme näin merkittäviä kustannussäästöjä.
Työ alkaa hankesuunnitelman tavoitteista ja tarkentuu toteutussuunnitelmien tarkkoihin materiaalierittelyihin. Meiltä saat elinkaarilaskelmat eri suunnitteluvaihtoehdoista koko hankkeen ajan. Laadimme elinkaariarvioita myös erillisiin hankesuunnitelmiin.

Ympäristöluokitus kertoo rakennuksesi suorituskyvystä

Ympäristöluokitus on yhteinen mittari rakennuksen ympäristökuormitukselle. Luokitusten avulla voidaan osoittaa rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky läpinäkyvästi ja rakennuksen elinkaarivaatimukset huomioiden.

Eri luokitusjärjestelmien eroavaisuuksista huolimatta kaikkien perusajatus on sama. Rakennus saa ominaisuuksiensa perusteella arvosanan, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua. 

Tarjoamme koko elinkaaren aikaisia, LEED-, BREEAM- ja PromisE-järjestelmien mukaisia ympäristöluokituspalveluja. 

Toimimme sertifiointihankkeissa koordinaattorina, asetamme tavoitetason ja ohjaamme hanketta, sekä vastaamme luokituksen hakemisesta. Saavutettua ympäristöluokitussertifikaatin tasoa pidämme yllä ISS:n monipuolisten palveluiden avulla.

ISS Palvelut on FIGBC:n (Finnish Green Building Council) jäsen.

Turvallisuusselvitykset

Turvallisuus on tärkeää. Teemme täsmäratkaisut erilaisten kiinteistöjen suojauksiin.
Laadimme kansallisiin ja kansainvälisiin luokituksiin perustuvat turvallisuusselvitykset yrityksille, yksityisille ja myös julkisille kiinteistönomistajille ja käyttäjäryhmille.

Selvitykset koostuvat kiinteistön turvallisuustarkastuksesta, riskikartoituksesta sekä turvallisuusanalyysistä, jossa määritellään parhaimmat ja soveltuvimmat suojaustavat havaittuihin riskeihin. Ratkaisut koostuvat poikkeuksetta useamman suunnittelijan yhteistyöstä: tilasuunnittelusta laajoihin teknisiin järjestelmiin sekä kiinteistön turvallisuuden hallinnan ohjeistuksiin.

Kustannusarvio ja budjetointi

Hyvin laadittu kustannusarvio säästää yllätyksiltä.
Kustannusarvio ja budjetti ohjaavat ja ennakoivat kustannuksia koko rakennushankkeen ajan. Kustannuslaskennasta saatuja tietoja käytetään investointipäätöksen tukena ja koko hankkeen taloudellisen kehittämisen ohjaukseen.  

Hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutus edellyttää tarkoin määriteltyjä tarpeita, realistisesti asetettuja kustannustavoitteita sekä asiantuntevaa projektinjohtoa. Tähän kaikkeen löydät sopivat asiantuntijat ISS Prokosta. 

Kustannusarvioita teemme osana suurempaa kokonaisuutta tai tarpeesi mukaan erillisenä palveluna.
Tilapalvelut – referenssikuva.
ISS Tilapalvelut toteuttaa työympäristöjä.
Tilapalvelut – referenssikuva aulatiloista.
Sisustusuunnittelua, työympäristöjen suunnittelua ja toteutusta – ISS Projektit ja tilapalvelut apunasi.
Tilapalvelut – referenssikuva.
ISS Tilapalvelujen suunnittelema neuvotteluhuone toimistoympäristöön.
Tilapalvelut – referenssikuva.
Toimisto sisustus ja tyylikkäät neuvotteluhuoneet luovat mielikuvaa yrityksestäsi.