Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Ajankohtaista
World_Map_2-01

ISS sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Ihmisarvoista työtä, energiatehokkaita ratkaisuja ja palvelua, joka nostaa hymyn huulille. ISS Palveluiden arjessa edistetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista joka päivä.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n tavoite on tehdä maailmasta parempi paikka kaikille. Toimintaohjelma koostuu 17 universaalista tavoitteesta, jotka linkittyvät toisiinsa.

ISS on valinnut Agenda 2030:n tavoitteista ne seitsemän, joita se voi merkittävimmin edistää. ISS Suomi sitoutuu tukemaan näitä tavoitteita, jotka ovat yhteiset koko ISS-konsernin kanssa. 

ISS:n yritysvastuuraportissa esitellyt seitsemän valittua tavoitetta ovat sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullista kuluttamista, ilmastotekoja sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

ISS:llä merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä

– Niin ISS-konsernilla kuin ISS Suomella on tärkeä rooli kestävän huomisen rakentamisessa. Kokonsa ja toimialansa vuoksi ISS on merkittävä tekijä, arvioi FitCommin toimitusjohtaja ja seniorikonsultti Riikka Rantakari. Rantakari on tehnyt ISS:n kanssa yhteistyötä vastuullisuusasioissa vuodesta 2012 saakka.

ISS voi edistää kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja niin omassa toiminnassaan kuin myös asiakkaidensa arjessa. Ilmastomuutoksen hillinnän ja vastuullisen kuluttamisen näkökulmasta ISS:llä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja kemikaalien käytön vähentämiseen. Lisäksi ISS:llä on merkittävä rooli eriarvoisuuden vähentämisessä, tasa-arvon edistämisessä ja yhteiskuntarauhan rakentamisessa. 

– Isona työllistäjänä ISS koskettaa monen elämää. ISS:llä on iso kosketuspinta verkostojensa kautta ja mahdollisuus viedä eteenpäin eettisiä toimintatapoja ja edistää vastuullista toimintaa. 

Esimerkiksi eri väestöryhmien työllistäminen ja tasapuolisten työelämän oikeuksien takaaminen vahvistavat yhteiskunnallista osallisuutta ja lisäävät yhteiskuntarauhaa. 

Vastuullista ja tasapainoista Suomea rakennetaan myös päivittäisten kohtaamisten kautta. Rantakari korostaa, että jokaisella ISS:n työntekijällä on tärkeä rooli tavoitteiden edistämisessä. 

– Myös hyvän mielen tuominen asiakasyrityksen edustajille edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

Tavoitteiden toteutuminen vaatii kaikkien panosta

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Toteutuakseen tavoitteet tarvitsevat taakseen toimijoita: valtioita, kuntia, yrityksiä, järjestöjä, päättäjiä ja kansalaisia.

– Kestävä kehitys on kaikkien tahojen etu ja maailma tarvitsee kaikkien panosta kestävän kehityksen rakentamiseen, Rantakari kertoo.

Yritysten rooli tavoitteiden saavuttamisessa on merkittävä.

 – Yrityksillä on tarvittavia taloudellisia resursseja. Taloudellisesti useiden yritysten valta on suurempi kuin monien valtioiden, Rantakari huomauttaa.

Tässä valossa onkin merkittävää, että ensimmäistä kertaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat myös yritysmaailman allekirjoittamia.

– Yrityksilläkin on intressejä panostaa tavoitteisiin. Ilman tervettä ympäristöä, inhimillistä hyvinvointia ja toimivaa talousjärjestelmää, niillä ei ole kestävää toimintaympäristöä, Rantakari selventää.

Lisäksi kestävän kehityksen mahdollistamat ratkaisut tarjoavat monilla toimialoilla liiketoimintamahdollisuuksia.

– YK:n tavoitteet tukevat hyvin sitä, mitä esimerkiksi ISS tekee. Ne tuovat yrityksille lisää mahdollisuuksia kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tarjoamiseen. 

Lue yritysvastuuraportista lisää siitä, miten ISS:n edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.