Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Ajankohtaista
_Sovellus1_464x309

Älykäs olosuhdedata parantaa tilojen energiatehokuutta ja käyttäjien hyvinvointia

ISS kehittää sovellusta, joka kerää kiinteistöistä olosuhdedataa lukuisten sensoreiden avulla ja yhdistää sen tekoälyyn. Tavoitteena on optimoida tilojen työskentelyolosuhteita ja energiankulutusta.

ISS:n Digital Innovation Manager Jari Tiirikainen avaa tabletiltaan sovelluksen, joka ensivilkaisulla näyttäisi olevan toimistorakennuksen 3d-pohjapiirros. Tiirikaisen mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole pelkkä 3d-malli, vaan digitaalinen kaksonen. Digitaalinen kaksonen eroaa 3d-mallista siten, että se rakentuu todellisesta datasta. Tietonsa se saa ympäri rakennusta asennetuista lukuisista sensoreista, jotka lähettävät siihen reaaliaikaista olosuhdedataa. 

Tiirikainen pyyhkäisee näyttöä ja kuvaan ilmestyy erilaisia graafeja. Yksi graafeista kertoo huonekohtaisista lämpötilan vaihteluista. Koska sovellus on yhdistetty IBM:n Watson-tekoälyyn, se osaa myös ennustaa, miten lämpötila valitussa huoneessa tulee kehittymään.

– Olemme yhdistäneet olosuhdedatan tekoälyyn. Esimerkiksi lämpötilan saa mitattua monella tavalla, mutta tekoälyn avulla me pystymme ennustamaan huoneiden lämpötilan kehittymistä ja siten reagoimaan siihen ennakoivasti, Tiirikainen kertoo.   

Parempaa ja ennakoivampaa huolenpitoa toimitilojen olosuhteista

Kehitteillä oleva sovellus on tarkoitettu nimenomaan teknisen kiinteistöhuollon käyttöön. Sen avulla huolto voi entistä paremmin ja ennakoivammin pitää huolta siitä, että toimitilojen olosuhteet ovat loppukäyttäjille optimaaliset, eikä energiaa mene hukkaan.

Tiirikaisen mukaan loppukäyttäjien tarpeisiin suunnattuja, olosuhdedataa hyödyntäviä sovelluksia on olemassa jo paljon. Esimerkiksi Tiedon kehittämän Empathic Building -palvelun avulla työntekijät voivat etsiä vapaita työtiloja reaaliajassa, mikä tehostaa tilojen käyttöä. Erityisesti kiinteistöhuollon käyttöön suunniteltuja sovelluksia ei sen sijaan vielä juurikaan ole.

– Tässä pilottiversiossa dataa joutuu vielä vähän tulkitsemaan, mutta tulevaisuudessa sovellusta on kehitetään niin, että siitä lähtee automaattisesti tieto, kun jotakin on vialla. Näin me pystymme varmistamaan vielä paremmin, että olosuhteet ovat jatkuvasti optimaaliset. Myös energiatehokkuus paranee, kun mahdollisiin ongelmakohtiin, kuten tyhjän tilan turhaan lämmittämiseen, voidaan puuttua ajoissa.

Pilottihankkeessa on tällä hetkellä käytössä lämpötilasensorit ja CO2-sensorit, mutta tulevaisuudessa sensoreita on tarkoitus tuoda paljon lisää. Niitä voidaan myös räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Olosuhteiden optimoinnin avulla loppukäyttäjien hyvinvointi ja sitä kautta myös tuottavuus kasvavat.

_Sovellus2_464x309

Hyvinvointia käyttäjille ja ympäristölle

Vaikka sovellus on kehitetty kiinteistöhuollon käyttöön, siinä on huomioitu myös tilojen loppukäyttäjät. Loppukäyttäjillä on QR-koodin kautta pääsy web-lomakkeelle, jossa he voivat antaa tilojen olosuhteisiin liittyvää palautetta, kuten esimerkiksi palautetta siitä, että neuvotteluhuoneessa on huono ilma tai valot eivät toimi. Lomakkeelta palaute siirtyy välittömästä sovellukseen ja kiinteistöhuollon tietoon.

Tiirikainen ja ratkaisuarkkitehti Markku Arvekari ovat kehitelleet myös ajatusta Wellness Barista, eli jokaiseen huoneeseen tuotavasta näytöstä, joka osoittaisi käyttäjille konkreettisesti, minkälaiset työskentelyolosuhteet tilassa ovat. Kun olosuhteet ovat optimaaliset – lämpötila on sopiva ja huoneilma on hyvä – Wellness Barin ”olosuhdepalkki” näyttää vihreää valoa. Kun olosuhteet heikkenevät, palkki alkaa liukua kohti punaista, jolloin käyttäjät tietävät, että heidän kannattaa laittaa palautetta tai lähteä käymään happihyppelyllä.  

– Jokainen tietää sen tunteen, kun neuvotteluhuoneessa on jossain vaiheessa sellainen olo, että happi ei riitä, mutta palaveria on pakko jatkaa, vaikka työteho on enää 30 prosenttia. Wellness Barin tarkoituksena on varmistaa, että työskentelyolosuhteet ovat optimaaliset ja työteho paras.Lue myös:
Digitaalisilla innovaatioilla turvallisempaa ja tehokkaampaa työtä