Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Ajankohtaista

Seitsemän neuvoa kiinteistöpalveluiden ostamiseen

Kiinteistöpalveluita ulkopuolelta ostettaessa on uskallettava tehdä muutoksia, jotka vaikuttavat. Jollei rakenteisiin kosketa riittävästi, ulkoistamisen hyödyt ydintoiminnalle jäävät usein puolitiehen. Lue asiantuntijoidemme neuvot onnistuneeseen ulkoistamiseen.
Seitsemän neuvoa kiinteistöpalveluiden ostamiseen
Johtajat Kalevi Rajala (vas) ja Jussi Snällström tuntevat hyvin suomalaisten yritysten ja kunta-alan haasteet kiinteistöpalveluiden ulkoistamisessa. 

1. Strategiset valinnat selviksi.
Käy läpi, mikä on ydintoimintaanne ja mitkä toiminnot olisi mahdollista ulkoistaa? Millaisia kumppanuuksia haette ulkoistettaviin toimintoihin ja millaisia ovat niihin liittyvät teknologiastrategiat? Mitä tavoitteita ja tarpeita organisaationne omistajalla ja asiakkaillanne on, ja miten liiketoimintaanne tulisi näiden perusteella kehittää?
   
2. Kartoita huolella, riittääkö yritykselläsi resursseja hakea parhaita toimintamalleja tukitoimintoihinne. Voiko ulkopuolinen alan asiantuntija luoda paremman ja toimivamman ratkaisun tehtäviin, jotka tukevat ydintoimintaanne? Hankintalaki mahdollistaa erilaiset hankintamenettelyt palvelujen kilpailuttamiseen, joten julkisen sektorin yksikötkin voivat hyödyntää uusia, kehittyneitä toimintamalleja.  

Pystyykö johto tukemaan koko henkilöstöä ja tarjoamaan heille riittävästi koulutusta sekä kehittymisen mahdollisuuksia? Uskalla kajota olemassa oleviin rakenteisiin, sillä ilman merkittäviä muutoksia ulkoistaminen ei välttämättä tuota täyttä hyötyä. Ota huomioon, että työntekijät motivoituvat työhönsä parhaiten organisaatiossa, joka keskittyy omaan osaamisalueeseensa ja panostaa sen jatkuvaan kehittämiseen.
  
3. Laske ulkoistettavien toimintojen nykyiset todelliset kokonaiskustannukset. Selvitä, mitkä ovat investointi-, ylläpito- ja henkilöstökustannukset operatiivisista toiminnoista ja niiden johtamisesta. Kustannukset on huomioitava kokonaisuudessaan. Erityisesti julkisella sektorilla samoja tehtäviä voidaan tuottaa useamman yksikön tai toimialan hoitamana, jolloin tietojen esiin kaivaminen on välillä haasteellista.

4. Ennakoi tavoitteita pitkällä tähtäyksellä. Oleellisen tärkeää on suunnitella, mikä on tavoittelemanne palvelu- ja kustannustaso ulkoistettavissa toiminnoissa. Selvitä nämä asiat vähintään 3—5 vuoden perspektiivillä, sillä toimintojen ulkoistaminen ja parhaan toimintamallin löytyminen uuden yhteistyökumppanin kanssa ei käy hetkessä. Myös työntekijät sitoutuvat tavoitteisiin paremmin, kun he tietävät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja työsuhde koetaan turvalliseksi. 

5. Kartoita palveluntuottajien markkinat. Käy vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa siitä, mikä on nykyinen toimintamallinne ja mitkä ovat tavoitteenne. Valikoi sellainen kumppani, jolla on valmiutta ja halua sitoutua tavoitteisiinne ja luoda yhteinen visio yhteistyöstä. Palveluntarjoajalla tulisi olla aiempaa näyttöä vastaavasta toiminnasta ja heidän pitää pystyä esittämään, millaisia asiakasratkaisuja on toteutettu käytännössä ja miten tavoitteet on saavutettu palvelu- ja kustannustasossa. 

6. Ota huomioon, että kiinteistö- ja toimitilapalvelujen ostaminen monelta eri toimijalta sitoo organisaatiosi resursseja.  Näiden toimintojen kehittäminen sekä integrointi saattavat myös olla haasteellisempia usean eri kumppanin kanssa. 

7. Älä tingi vastuullisuudesta. Varmista, että yhteistyökumppaninne noudattaa lakia ja eettisesti kestäviä toimintatapoja. Älä tue harmaata taloutta, se on aina myös yrityksesi etu. 

Asiantuntijoina artikkelissa ovat Kalevi Rajala ja Jussi Snällström ISS Palveluista. 

Teksti: Anna Haikarainen 
Kuvat: Pekka Nieminen

28.2.2014