Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS yrityksenä

Historia

Historia

Jo vuosisata ISS:n palveluita

ISS-konserni perustettiin vuonna 1901. Yli sadassa vuodessa ISS:stä on kehittynyt vahva kansainvälinen kiinteistö- ja toimitilapalvelujen osaaja. Miten kaikki alkoikaan? Entä miten siivouspalveluyrityksen syntyminen ja kehittyminen tapahtui Suomessa?

Historiamme keskeiset virstanpylväät

1901: ISS:n juuret ovat Tanskassa. Vuonna 1901 Tanskassa perustettiin pieni vartiointiliike, Københavns Natte Vagt.

1906: Københavns Natte Vagt liittyi yhteen toisen vartiointiliikkeen kanssa.

1918: Københavns Natte Vagtista fuusioitiin kolme pientä vartiointiliikettä. Näin luotiin ISS:n perusta.

1934: Vuonna 1934 Det Danske Rengørings Selskab A/S (tanskalainen siivousalan yritys) perustettiin vartioimisliikkeen itsenäiseksi tytäryhtiöksi. Uudesta yrityksestä kehittyi maanlaajuinen vartiointi-, turvallisuus- ja puhtaanapitoalan konserni. Jo tässä vaiheessa oli luotu perusta kiinteistöalan kokonaispalveluratkaisuja tarjoavalle yritykselle.

1936: Yhtiö perusti siivousyrityksen Ruotsiin.

1939: Toisen maailmansodan alkaessa vuonna 1939 yritys tarjosi teknistä palvelua asentamalla ensimmäiset mekaaniset varashälyttimet.

1940: Vuonna 1940-1941 perustettiin siivousapulaisille oma koulu.

1944: Vuonna 1944 työntekijöiden kokonaismäärä ylittää konsernissa 2 000 rajan.

1952: Yhtiö perusti Norjaan siivousalan yrityksen Norsk Rengjørings Selskap A.S., josta on kehittynyt Norjan suurin yksityinen palvelukonserni - ISS Norja.

1957: Sven Fazer, SvenErik Rosenlew ja R. Erik Serlachius perustivat yhdessä Suomeen ensimmäisen siivousalan yrityksen Oy Siivouskeskus – Städcentralen Ab:n. Ensimmäinen asiakas oli Stockmannin tavaratalo, jonka konttorin siivouksesta yritys huolehti. Työntekijöitä yrityksessä oli aluksi 22, mutta ensimmäisen vuoden lopussa jo 70. Ensimmäinen pääkaupunkiseudun ulkopuolinen työpiste perustettiin Poriin.

1960: 1960-luvun alussa Siivouskeskuksen henkilöstömäärä oli lähes 200. Siivoojat käyttivät alusta alkaen yhtenäisiä työasuja.

1962: Vuonna 1962 Siivouskeskuksen ensimmäinen työkohde Tampereella käynnistyi. Samaan aikaan Tanskassa palvelukonsernissa asetettiin työlistalle rationalisointi, järjestelmäratkaisut ja kansainvälistyminen.

1963: Darenas perustetaan toimittamaan siivousalalle viimeisimpiä siivoustuotteita ja -koneita.

1964: Suomen Työläisliitto ja Suomen Työnantajain Yleinen Ryhmä, jonka jäsen Siivouskeskus oli, allekirjoittivat siivousalan ensimmäisen työehtosopimuksen.

1965:
ISS saapuu Suomeen. Poul Andreassen teki ensimmäisen ulkomaisen yritysostonsa ostamalla osuuden suomalaisesta Svanen-siivousyrityksestä. ISS aloittaa siivoustoiminnan myös Saksassa.

1966: Siivouskeskus solmi vuonna 1966 yhteistyösopimuksen Tanskan konserniin kuuluvan siivousyrityksen kanssa alan työmenetelmien kehittämisestä ja liikkeenjohdon tietojen vaihdosta. Viidennes Siivouskeskuksen osakkeista myytiin tanskalaiskumppanille. Henkilökunta kasvoi tuhanteen.

1969: Siivouskeskuksen nimi muutettiin Servi-Systems Oy:ksi.

1971: 1970-luvulle siirryttäessä Servi-Systems Oy:n henkilöstömäärä oli yli 1500. Yritys oli mukana perustamassa Suomen Siivousliikkeiden Liittoa. Siivousteknisiä ongelmia ratkomaan perustettiin Suomen Siivousteknillinen yhdistys, jonka jäseneksi kutsuttiin edustaja Servistä. Uudet palvelumuodot tekivät tuloaan, ja ServiPartio aloitti toimintansa. Servi osti Kiinteistöjen Jäteautot Oy:n. ISS-konserni hankkii osuuden Suomen suurimmasta siivous- ja ympäristöpalveluja tarjoavasta yrityksestä, Servi-Systems Oy:stä.

1973: ISS oli kasvanut suurimuotoiseksi kansainväliseksi konserniksi. Tämä johti organisaatiorakenteen muutoksiin, ja emoyhtiön nimi muutetaan ISS-International Service System A/S:ksi.

1974: Vuonna 1974 Servi uusi ISS:n kanssa tämän tytäryhtiön kanssa tehdyn aiemman lisenssisopimuksen. Samalla ISS-konserni lisäsi omistusosuuttaan Servissä.

1975: ISS-konsernin liikevaihto on noin miljardi Tanskan kruunua. ISS Catering A.S. perustetaan Norjaan. Suomessa Servi aloittaa uuden palvelun, tekstiilivuokrauksen.

1976: Palveluiden johtamisen ISS-keskus perustetaan Holteen, Kööpenhaminan pohjoispuolelle.

1977: Emoyhtiön osakkeet listataan Kööpenhaminan ja Lontoon pörssiin. Siivoustoiminnot käynnistetään Kreikassa. Suomessa Servi oli kehittynyt siivousliikkeestä monipuoliseksi palveluntoimittajaksi. Vuoden 1977 lopussa sen toiminta kattoi koko maan, ja yksittäisiä palvelumuotoja oli jopa kaksikymmentä.

1978: Tanskassa vuonna 1978 ISS Catering tarjoili ensimmäiset ateriat henkilöstöravintoloissa. Servi kehitti yritysten muuttuneisiin siivoustarpeisiin järjestelmän, joka perustui kunkin tilan tarkoituksenmukaiseen siisteystasoon.

1979: ISS hankkii enemmistöosakkuuden Prudential Building Maintenance (ISS Inc.) -yhtiöstä. 1970-luvun lopulla ISS toimi 12 Euroopan maassa sekä Brasiliassa.

1981: Suomessa toimi vuonna 1981 jo 500 siivousalan yritystä. 5 500 henkilöä työllistävä Servi säilytti markkina-asemansa tiukassa kilpailussa ja pysyi mukana kansainvälisen kehityksen kärjessä tekemällä yhteistyötä ISS:n kanssa.

1986: ISS lanseeraa kansainvälisen liikekumppaniprojektin, jossa tarjoaa työntekijöille ISS:n osakkeita edulliseen hintaan.

1987: Konsernista kehittyy maanlaajuinen Yhdysvalloissa.

1988: ISS hankkii siivousalan yrityksiä Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Länsi-Saksassa ja Yhdysvalloissa. Yritysostojen kautta konsernin työntekijöiden kokonaismäärä ylittää 100 000 rajan.

1989: ISS hankkii siivousyrityksiä Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Saksassa. ISS-konsernin B-osakkeet listataan Lontoon kansainvälisessä pörssissä. Servi-Systems Oy listautuu Helsingin Arvopaperipörssiin.

1990: ISS lanseeraa siivouspalvelut Portugaliin.

1991: ISS ostaa ASAB-konsernin Ruotsissa ja hollantilaisen sairaalapalveluyritys Evon Beheer B.V.:n. ISS aloittaa myös siivouspalvelunsa Sloveniassa.

1992: Matti Kyytsönen aloitti Servi-Systemsin toimitusjohtajana helmikuussa 1992. Saman vuoden marraskuussa ISS osti Fazer-konsernilta loput Servi- Systems Oy:n osakkeet.

1993: ISS perustaa ISS Yliopiston, joka johtaa konsernin (TQM) laatujohtamisohjelman, palvelujen kehittämisen ja johtamisvalmennuksen toteuttamista.

1994: ISS saavuttaa listautumisen New Yorkin pörssissä.

1995: ISS perustaa Eurooppalaisen työneuvoston yhdessä FIET:n kanssa, joka on kansainvälinen kaupallisten, teknisten, toimisto- ja ammattilaistyöntekijöiden liittouma.

1996: ISS allekirjoittaa sopimuksen myydä ISS Inc. Aaxis Limitedille, joka on Montrealissa listautunut yritys ja ottaa samanaikaisesti itse 19,5 prosentin osakkuuden Aaxista.

1998: ISS hankkii saksalaisen NWG Holdingin, Euroopan laajimman sairaalasiivousyrityksen ja hankkii Reliance Environmental Services -yrityksen Hongkongista.

1999: ISS hankkii Abiliksen, Euroopan toiseksi suurimman siivous- ja erikoispalvelujentoimittajan. 3,6 miljardin Tanskan kruunun kauppa on konsernin kautta aikojen suurin. Abiliksessa työskentelee noin 50 000 työntekijää, ja vuotuinen liikevaihto vuonna 1998 oli 5 225 miljoonaa Tanskan kruunua. Abiliksen ja ISS:n yhteenliittymä lujittaa konsernin markkina-asemaa erittäin kilpailullisilla ja jakaantuneilla Euroopan siivous- ja niihin liittyvillä muilla markkinoilla. Arviolta noin 3 600 työntekijää 24 maassa käytti hyödykseen mahdollisuuden merkitä työntekijöiden osakkeita 139 Tanskan kruunun hintaan. Kokonaisuudessaan merkittiin 449 868 osaketta. Waldemar Schmidt, konsernin pääjohtaja, ilmoitti päätöksensä jäädä eläkkeelle helmikuussa 2001. Eric Rylberg nimitettiin varapääjohtajaksi. ISS sisällytettiin maailmanlaajuisiin arvopaperi-indekseihin. Vuonna 1999 ISS valittiin osatekijäksi kahteen uuteen globaaliin arvopaperi-indeksiin, Dow Jones -ryhmäindeksiin ja standardiin sekä Poor’s Global 1200 -indeksiin. 

2000: ISS osti vuoden 2000 aikana 53 yritystä. Uusi viisivuotinen strategia –create2005 julkistettiin. 15. elokuuta 2000 Eric S. Rylbergistä tuli uusi pääjohtaja.

2001: ISS juhli 100-vuotispäivää ja laajeni Japanin markkinoille.

2002: ISS Suomi laajeni Projektikonsultit Oy:n kaupan myötä toimittamaan rakennuttamispalveluja.

2003: ISS panosti ruokailupalvelujen ja teknisten palvelujen toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.

2004: Kesäkuussa ISS Suomi Oy osti Engel-Yhtymän. Kilpailuviranomaisten vahvistettua kaupan elokuussa alkoi yhdistymisprosessi, jonka tuloksena syntyi ISS Palvelut Oy. Muita merkittäviä tapahtumia vuonna 2004 olivat muun muassa ISS Suomen valinta parhaaksi ISS-maaksi, laaja yhteistyö Kruunupyyn kunnan kanssa sekä yhteistyösopimus VR:n kanssa.

2005: Otettiin käyttöön uusi strategia, jonka fokuksessa oli ISS:n jatkuva kehittäminen kohti kokonaispalveluratkaisuyhtiötä. Pääomasijoitusyhtiöt EQT Partners ja Goldman Sachs Capital Partners ostivat ISS A/S:n, ja Kööpenhaminan pörssissä listattu ISS A/S vetäytyi pörssistä. ISS-konsernin henkilöstömäärä saavutti 300 000 rajan.
ISS laajensi Suomessa toimintaansa turvallisuuspalveluissa ja teknisissä palveluissa sekä loi useita valtakunnallisia yhteistyösopimuksia ympäristöpalveluissa.
ISS Palveluiden yritysostoja olivat Oulun Puhelin Oyj:n turvaliiketoiminta, Mestarit Yhtiö Oy, Svip Oy sekä Estera Oy.

2006: Vuonna 2006 ISS Palvelut solmi julkisen sektorin sopimuksia mm. Korpilahden, Nilsiän ja Paraisten kuntien kanssa. Muita suuria asiakkuuksia olivat Helsinki-Vantaan lentoaseman turvallisuuspalvelut sekä UPM:n paperitehtaat Kymissä ja Raumalla.
ISS Security toi markkinoille uudentyyppisen turvallisuusratkaisun, Virtuaalivartijan™, joka on kehitetty asiakaspalvelupisteissä yksin työskentelevien suojaksi.
ISS Palveluiden toimitusjohtajaksi nimitettiin 24.8.2006 Hans John Øiestad.

2007: Vuonna 2007 ISS Palvelut saavutti sille asetetut kasvutavoitteet ja vahvisti samalla asemaansa Suomen johtavana kiinteistöpalveluiden tuottajana. Merkittävimpiä tapahtumia vuonna 2007 oli Itella Inhouse -liiketoiminnan osto ja lähes 300 toimistopalvelun ammattilaisen siirtymisen ISS:lle. Vuonna 2007 päivitimme myös strategiaamme.

2008: Vuosi 2008 oli ISS Palveluille maailmantalouden romahduksesta huolimatta hyvä sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Eniten kasvua saavutimme turvapalveluissa ja teknisissä palveluissa. Merkittävimpiä saavutuksia olivat kokonaisvaltainen ja mittava palvelusopimus Ruokakeskon kanssa sekä henkilöstötyytyväisyyden positiivisen kehityksen jatkuminen.
Kari Virta otti ISS Palveluiden toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.5.2008.

2013: ISS kirkastaa strategiaansa ja muuttaa toimintaansa yhä asiakaslähtöisemmäksi. Kansainvälinen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö International Association of Outsourcing Professionals nimesi ISS:n IAOP:n Global Outsourcing 100 -listan kärkisijalle.

2014: ISS listataan Kööpenhaminan pörssissä ja vie toisena vuonna peräkkäin kärkisijan kansainvälisen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö IAOP:n Global Outsourcing 100 -listalla.

2015: ISS vastaa kansainvälisesti 30 miljardin neliömetrin siivouksesta. Määrä vastaa 4 miljoonaa jalkapallokenttää. Aterioita valmistetaan päivittäin 1,2 miljoonaa, mikä on lähes tuplasti McDonald'sin Pohjoismaissa myymien aterioiden määrä.
Vuoden aikana yritykselle myönnettiin luotettavuudesta ja laadusta kertovia tunnustuksia: Puolustusvoimat myönsi ISS Palveluille uuden turvallisuusselvityslain mukaisen yritysturvallisuustodistuksen ensimmäisenä yrityksenä Suomessa ja kiinteistön ylläpitopalvelut sai ISO 9001 -sertifikaatin.
Kansainvälinen IAOP myönsi ISS:lle kolmantena vuonna peräkkäin korkeimman ulkoistamisen palveluntarjoajan tähtiluokituksen.
Toukokuussa ISS Palveluiden toimitusjohtajana aloitti Jukka Jäämaa.

2016: ISS jatkoi ko­ko­nais­pal­ve­lu­rat­kai­su­jen ke­hittämistä voidakseen tarjota pal­ve­luitaan yh­tenä hel­pos­ti hal­lit­ta­va­na ko­ko­nai­suu­te­na. Organisaatiossa tehtiin te­hos­ta­mis­toi­mia ja muu­tok­sia, jot­ka tu­ke­vat yhä pa­rem­paa asiak­kuuk­sien hoi­ta­mis­ta, kehittävät toi­sil­ta op­pi­mi­sen ja tie­don ja­ka­mi­sta ja tu­ke­vat yrityksen kas­vu­ta­voi­tet­ta.
ISS myi turvaliiketoimintansa suomalaiselle pääomasijoittaja Intera Partnersille. Kaupan kohteena olivat ISS Security Oy:n osakekanta sekä liikkeenluovutuksena turvaliiketoiminta ISS Palvelut Oy:stä.
ISS sai neljättä kertaa peräkkäin korkeimman mahdollisen luokituksen, viisi tähteä, maailmanlaajuisen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö IAOP:n arvioinnissa.

2017: Vuosi 2017 oli ISS Palveluille nousujohteinen. Strategian mukainen keskittyminen kokonaispalveluratkaisuun ja organisaation rakenteeseen liittyvät toimenpiteet johtivat siihen, että ISS Palvelut oli pitkästä aikaa kasvuyritys.
Vuoden aikana monen asiakkaan kanssa otettiin käyttöön uusia edistyksellisiä ratkaisuja, mm. ultrapuhdas vesi, robotti-imuri ja yläpölyimuri.
Maailmanlaajuinen ulkoistamisen ammattilaisten etujärjestö IAOP myönsi ISS:lle viidettä kertaa peräkkäin korkeimman mahdollisen luokituksen eli viisi tähteä. ISS saavutti myös IAOP:n Super Star -luokituksen.
Bureau Veritas myönsi ISS:lle neljä sertifikaattia, joista uusina ISS Palveluiden valtakunnalliset OHSAS 18001 -työturvallisuus- ja työterveyssertifikaatti sekä ISO 22000:2005 -elintarviketurvallisuussertifikaatti.

2018: ISS päivitti strategiaansa ja fokusoi sen myötä entistäkin voimakkaammin kokonaispalvelun kehittämiseen avainasiakkuuksissa. Myös palvelumme arvoa kiinteistöjen käyttäjille terävöitettiin. Suomessa ISS lanseerasi vastuullisuuslupauksensa ”Luomme kestävää hyvinvointia”.

Loppuvuonna 2018 ISS Palvelut toteutti merkittävän strategisen uudistuksen siivousliiketoiminnassa. Uudistuksen myötä Siivous- ja monipalvelut -yksikkö keskittyy jatkossa suurten asiakkuuksien hoitoon ja ISS Direct palvelee ainutlaatuisella, ketterällä konseptilla pienempiä asiakkaitamme. 

Vuoden kohokohtia olivat muun muassa LuurISSa-sovelluksen valinta Vuoden digitaaliseksi teoksi ja IAOP:n myöntämä korkein tähtiluokitus kuudetta kertaa peräkkäin ulkoistamispalveluita tarjoavien yritysten listalla.