2019-03-26

Onko paloturvallisuutesi kunnossa?

Tulipalojen estäminen, ennakointi sekä oikeanlainen toiminta palon aikana ovat merkki oikein huolehditusta paloturvallisuudesta. Hyvin koulutetulla henkilöstöllä ja oikein valitulla alkusammutuskalustolla voidaan vaikuttaa merkittävästi jälkivahinkojen suuruuteen sekä pelastaa ihmishenkiä.
Paloturvallisuus on oleellinen osa kiinteistöjen perusturvallisuutta, josta kiinteistön omistaja sekä käyttäjä ovat vastuussa. Se kattaa niin käsisammuttimet, pikapalopostit, poistumistiet, väestönsuojat, savunpoisto-, kaasu- ja sprinklerijärjestelmät kuin paloilmoittimetkin. Paloturvallisuuden laiminlyönti ei ole riski pelkästään kiinteistöille vaan myös henkilöturvallisuudelle, ja tulipalon sattuessa riittämätön tai toimimaton paloturvallisuuslaitteisto voi olla hengenvaarallinen. Tämän tietää erityisen hyvin Ari Leino, ISS:n paloturvallisuusasiantuntija.

– Pelastuslaki vaatii paloturvallisuuden ylläpitämistä kiinteistöissä. Pahimmassa tapauksessa viranomaisilla on mahdollisuus kieltää kiinteistön käyttö, jos sen paloturvallisuudessa on toistuvasti havaittavissa vakavia puutteita.

Paloturvallisuuspuutteet voivatkin koitua kiinteistölle kalliiksi. Jos esimerkiksi palolaitteiston hälytysjärjestelmä ei toimi ja jokin ongelma jää huomaamatta, voi se aiheuttaa kymmenkertaiset kulut verrattuna siihen, että hälytysjärjestelmän viat olisi korjattu ennakkoon. Tämän vuoksi ISS:n paloturvallisuuspalveluiden ammattilainen raportoi aina kiinteistön omistajalle, jos vuosihuollossa havaitaan puutteita. 

– Paloturvallisuuslaitteiden ylläpitäminen kiinnostaakin erityisesti vakuutusyhtiöitä. Jos laitteisto ei toimi, voi vakuutusyhtiö vähentää isojakin summia lopullisesta korvauksesta, Leino muistuttaa.
 

Paloturvallisuus on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää toimintaa

Leinon mukaan suurimmat paloturvallisuusongelmat liittyvät ennalta tehtyihin laiminlyönteihin, jotka johtuvat yleisestä tiedostamattomuudesta. Paloturvallisuus on ennen kaikkea kiinteistön omistajan vastuulla ja harva esimerkiksi tietää, että käsisammuttimien toimivuus normaalikiinteistössä tulee tarkastaa kahden vuoden välein. Pikapalopostien, sprinklerien ja savunpoistojärjestelmien kohdalla tarkastus tulee tehdä vuosittain.

– Joskus kuulee sanottavan, että paloturvallisuudesta puhuminen olisi kiinteistön omistajille kohdistettava pelote. Sen ei pitäisi olla niin – ennen kaikkea pitäisi ymmärtää, että kiinteistön paloturvallisuus on erilaisten vahinkojen minimoimista, Leino toteaa.

Yleisesti ymmärrys paloturvallisuuden tärkeydestä on Leinon mukaan Suomessa kuitenkin hyvällä tasolla. Viime aikoina tämä on näkynyt erityisesti alkusammutuskoulutusten ja poistumisharjoitusten määrän kasvussa. Etelä-Suomessa paloturvallisuuskoulutukset työllistävätkin tällä hetkellä yhden ISS:läisen täyspäiväisesti ja Leinon silmissä ilmiö on pelkästään positiivinen.

– Usein paloturvallisuutta pidetään pitkälti maalaisjärkeiltävänä asiana, mutta siitä huolimatta jokaisessa koulutuksessa on tullut palautetta siitä, että niissä on onnistuttu opettamaan asiakkaille jotain uutta. Usein kyse on ihan arkipäiväisistä asioista, kuten esimerkiksi siitä, että poistumistiet ovat tyhjiä tai hätäuloskäyntien ovista pääsee varmasti ulos. Mitä enemmän turvallisuusajattelu iskostuu ihmisten selkärankaan todellisen tilanteen varalle, sen parempi.
 

Ammattitaitoa mihin kellonaikaan tahansa

ISS:n paloturvallisuuspalvelut tarjoaa asiakkaalle räätälöidysti teknisiä ratkaisuja paloturvallisuuteen sekä koulutuspalveluja henkilöstön kouluttamiseen ja taitojen ylläpitämiseen. Lisäksi paloturvallisuuspalveluiden kautta on mahdollista vuokrata alkusammutuskalustoa esimerkiksi messuille, tapahtumiin ja rakennustyömaille. 

Osana ISS:n kokonaispalvelua hankitut paloturvallisuuspalvelut ovat asiakkaalle vaivaton ratkaisu. Kaiken kiinteistön paloturvallisuustoiminnan kattava kokonaisuus takaa niin järjestelmien ja laitteiden asennukset, huollot kuin tarkastuksetkin. Yhdestä paikasta keskitetysti hankitut paloturvallisuusratkaisut helpottavat kiinteistön omistajien ja käyttäjien arkea, kun vastuu on keskittynyt useamman paloturvallisuudesta vastaavan toimijan sijaan ainoastaan yhdelle.

Toimivaa kokonaisuutta edesauttaa myös ISS:n käyttämä raportointijärjestelmä. Järjestelmän avulla paloturvallisuusyksikkö näkee heti, kun heidän valvontansa alaisuudessa toimiville laitteistolle tai järjestelmille pitää tehdä vuosihuolto. Lisäksi paloturvallisuusyksikön oma ympärivuorokautinen päivystys pitää huolen siitä, että asiakkaan on mahdollista saada paloturvallisuusammattilainen tarvittaessa kiinni mihin kellonaikaan tahansa. Laadukkaat järjestelmät yhdistettynä henkilöstön ammattitaitoisuuteen ovatkin Leinon mielestä ISS:n paloturvallisuuspalveluiden kiistaton vahvuus.

– Tämä on toden totta sellainen kokonaisuus, jonka takana pystyn ylpeästi seisomaan.


Lisätietoja:
Caj Lipponen, puh. 050 592 3258 tai Ari Leino, puh. 0400 162 499