YRITYSVASTUU

Työllistymis-mahdollisuuksia Australian alkuperäis-kansoille

Yhtenä maailman suurimmista työnantajista tehtävämme on parantaa työllistymismahdollisuuksia eri puolilla maailmaa. Tästä esimerkkinä on työ- ja urakehitysmahdollisuuksien tarjoaminen Australian alkuperäiskansoihin kuuluville.

AU CR - Maximizing opportunities

850

uutta työllistymismahdollisuutta 

7 M$

+

alkuperäiskansojen liiketoimintaan

ISS Australia on sitoutunut lisäämään alkuperäiskansojen työllistymismahdollisuuksia.

Tässä apuna ovat yhteistyökumppanimme sekä ISS:n alkuperäiskansojen työllistymisohjelmat (ISS Indigenous Employment Programmes), jotka on suunniteltu tukemaan liiketoimintaamme ja saavuttamaan tavoitteemme Australian alkuperäiskansojen työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. 

Työllistymisohjelma tukee ISS:n yritysvastuullisuusstrategiaa ja on linjassa myös Australian valtion "Close the Gap" -vision kanssa. Vision tarkoitus on poistaa eriarvoisuutta alkuperäisasukkaiden ja muun väestön väliltä. ISS tarjoaa Australian aboriginaaleille ja alkuperäisryhmille työnteon, ammattillisen kehittymisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, jotka luovat työntekijöille itsenäisyyden tunnetta ja rakentavat itseluottamusta. 

Alkuperäiskansoja koskevat sitoumuksemme  

 • Sovittelusuunnitelma (Reconciliation Action Plan, RAP): 
  ISS:n Tyynenmeren alueen sovittelusuunnitelma (ISS Pacific’s RAP) vuosille 2019–2022 perustuu vuonna 2015 toteutetulle suunnitelmalle. Suunnitelma on laadittu osoittamaan sitoutumistamme ja tärkeää rooliamme aboriginaalien ja Torresinsalmen saarten väestön työllisyys- ja yritysmahdollisuuksien parantamisessa. 

  Australian liittohallitus tunnusti ISS:n yritysjohtajuuden vuonna 2008, jonka jälkeen ISS on saavuttanut myönteisiä tuloksia alkuperäiskansojen työllisyyden, liike-elämän ja yhteisöllisyyden kehittämisen alueilla. 

  Reilun 10 vuoden aikana ISS on tarjonnut työmahdollisuuksia 850:lle alkuperäiskansojen edustajalle ja sijoittanut yli 7 miljoonaa dollaria alkuperäiskansojen yrityshankkeille. Olemme myös oppineet paljon alkuperäisyhteisöjen, ISS:n johtajien ja asiakkaidemme välisestä vuorovaikutuksesta kulkiessamme kohti tavoitteitamme ja sitoumuksiamme. 

  Vaikka tulokset ovat olleet kiitettäviä, meillä on silti mahdollisuus kehittää suorituskykyämme ja varmistaa siten toimintamme läpinäkyvyys sekä hyöty alkuperäiskansoille ja Torresinsalmen saarten asukkaille. RAP-suunnitelmaan 2019–2022 listatut toimenpiteet ja tiivis yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa varmistavat, että tavoitteet täyttyvät. 
 • Työllistymisohjelma (Employment Parity Initiative, EPI):
  ISS toimii Australian liittohallituksen EPI-ohjelman yhteistyökumppanina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan alkuperäiskansojen 3 prosentin työllisyysasteen eli 3 prosentin osuuden koko Australian työvoimasta vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Pysy ajan tasalla

Tilaa ISS:n uutiskirje. Voit perua uutiskirjeen milloin tahansa.

Tarinoita ihmisistä ja tiloista ympäri maailman

ME LUOMME TILOJA, JOISSA  ON HYVÄ OLLA.

Yli 60 tuhatta asiakasta yli 30 maassa