Valitse maanosa  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Ajankohtaista

Asiakas entistä tiiviimmin ISS:n palveluiden ytimessä

ISS Palvelut kehittää toimintaansa voimakkaasti yhä asiakaskeskeisempään suuntaan. Asiakaskeskeisyys näkyy esimerkiksi entistä aloitteellisempana otteena asiakastyöhön.

Johtaja Mika Martola ja kehitysyksikön johtaja Juha Savolainen.
– Perimmäinen idea kokonaispalvelussa on, että asiakas näkee meidän palvelumme yhtenä kokonaisuutena, joka tukee hänen toimintaansa, kehitysyksikön johtaja Juha Savolainen ja johtaja Mika Martola korostavat.

– Jatkossa ISS:n asiakkaat voivat odottaa meiltä entistä tiiviimpää huomiota itselleen. Yhteistyöllä saamme kiinteistö- ja toimitilapalveluihin liittyvät haasteet esiin ja pystymme ratkaisemaan ne, johtaja Mika Martola ja kehitysyksikön johtaja Juha Savolainen kertovat.

ISS on markkinajohtaja miltei kaikissa tuottamissaan palveluissa Suomessa. Osaaminen on vahvaa jo ennestään, mutta nyt mennään vielä lähemmäs asiakkaita ja kehitetään ISS:n palveluntuotantoa heille tärkeissä asioissa.  

Erikokoisilla yrityksillä on erilaisia tarpeita

Erikokoisten yritysten tarpeet ja odotukset ulkoistettaville kiinteistö- ja tukipalveluille ovat erilaisia. Tämä otetaan yhä laajemmin huomioon ISS:n palvelutuotannossa.

– Pienet yritykset odottavat kohteen palveluesimieheltämme ja työntekijöiltämme nopeita päätöksiä ja joustavuutta päivittäistyössä. Asiakkuudenhoitosuunnitelmassa on oltava väljyyttä, Martola sanoo.

Suurissa yrityksissä päätöksenteko ja suunnittelu on paitsi pitkäjänteisempää, myös systemaattisempaa.

– Isoja palvelukokonaisuuksia halutaan ostaa valmiina yhdeltä taholta, ja asiakkuudenhoitosuunnitelmaan panostetaan enemmän, toteavat Martola ja Savolainen.

Kokonaispalveluratkaisu on vastaus asiakkaan haasteisiin

ISS tarjoaa ainoana toimijana Suomessa kokonaispalveluratkaisuja kiinteistö- ja toimitilapalveluista. Kyseessä ei ole vain monen eri palvelun niputtaminen yhteen, vaan räätälöity ratkaisu, joka vastaa kokonaisuutena asiakkaan tarpeisiin ja liiketoiminnan strategisiin haasteisiin, jotka liittyvät kiinteistö- ja toimitilapalveluihin. 

– Perimmäinen idea kokonaispalvelussa on, että asiakas näkee meidän palvelumme yhtenä kokonaisuutena, joka tukee hänen toimintaansa. Asiakas voi esimerkiksi sanoa meille, että hän haluaa tietyllä rahamäärällä maksimoida henkilöstönsä tyytyväisyyden tai saada tehtaan pyörimään parhaalla mahdollisella tavalla. Me luomme tähän tarpeeseen toimivan kokonaispalveluratkaisun, Mika Martola tiivistää.

Tarpeet muuttuvat toimialojen mukaan

Samanaikaisesti osa ISS:n asiakkaista arvostaa erikoistumista tiettyyn palvelutuotteeseen tai liiketoiminta-alueeseen. 

– Joillakin asiakkaidemme toimialoilla on samantyyppisiä tarpeita, jolloin palveluitamme on segmentoitava niiden mukaisesti. Muun muassa pankit toimivat suurin piirtein saman logiikan perusteella. Myös vaikkapa tehtailla tai pääkonttoreilla on omat erityyppiset tarpeensa kiinteistöpalveluiden suhteen, Martola sanoo.

Johtaja Mika Martola
- Pidämme huolta, että työntekijämme huomioivat asiakkaan tarpeet yhä paremmin, Martola tähdentää. 

Lisäarvon tuotto kristallinkirkkaaksi

Jatkossa asiakkaille ja jokaiselle ISS:n työntekijälle kirkastetaan sitä, mikä on ISS:n tuottamien palveluiden lisäarvo.

– Tiedämme, että meillä on esimerkiksi maailman parhaat ja ammattitaitoisimmat siivoojat, mutta nyt pidämme huolta, että kaikki työntekijämme ymmärtävät ja huomioivat asiakkaan tarpeet entistä paremmin päivittäisessä työskentelyssään, Martola sanoo.

– Esimerkiksi vähittäiskaupalle toimitettavissa siivouspalveluissa pohdimme, millä mittareilla mittaamme palvelun laatua. Voimme kysyä muun muassa myymälän loppuasiakkailta, minkä näköinen myymälän pitäisi heidän mielestään olla. Yhdessä suunnittelu sitouttaa sekä meidät että asiakkaamme kehittymiseen, Savolainen selvittää.

Voimakas panostus asiakkuuskoulutukseen

Kaikille ISS:n työntekijöille järjestetään kaksiosaisia asiakkuuskoulutuksia, joissa käydään läpi yleisesti alan palveluosaamista sekä räätälöidysti kunkin asiakkuuden tarpeisiin nivoutuvia asioita.

Esimiehille suunnatuissa koulutuksissa käydään läpi esimerkiksi sitä, millaista on asiakaslähtöinen palvelukulttuuri tai millaisia ovat hyvät palaverikäytännöt. 

Teksti: Anna Haikarainen
Kuvat: Ari Heinonen 


Yhteydenottopyyntö
Valtakunnallinen vaihde: 0205 155